Hlavní obsah

aussuchen

Sloveso

  • vyhledat, vybratdrei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

Vyskytuje se v

příhodný: den passenden Namen für etw. aussuchenvybrat příhodný název pro co

vlahý: feuchtes Klima aussuchenvyhledávat vlahé podnebí

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci