Hlavní obsah

bestimmen

Vyskytuje se v

bestimmt: ganz bestimmtzcela určitě

Modus: den Modus der Verhandlung bestimmenurčit způsob jednání

noch: Sie kommt bestimmt noch.Ona určitě ještě přijde.

dávka: určit dávkydie Rationen bestimmen

jasan: Jasan že to zvládnu.Ich schaffe es bestimmt.

los: určit koho/co losemj-n/etw. durch das Los bestimmen

program: stanovit denní programdas Tagesprogramm bestimmen

rozehřát: Horký čaj s rumem tě zaručeně rozehřeje.Heißer Tee mit Rum wärmt dich bestimmt durch.

rozhodně: Rozhodně!Bestimmt!

určit: určeno k okamžité spotřebězum alsbaldigen Gebrauch bestimmt

určitě: určitě odpovědětbestimmt antworten

určitě: Určitě přijde.Er wird bestimmt kommen.

však: Však já ho najdu.Ich werde ihn bestimmt finden.

zcela: zcela určitěganz bestimmt