Hlavní obsah

bestimmen

Vyskytuje se v

bestimmt: ganz bestimmtzcela určitě

Modus: den Modus der Verhandlung bestimmenurčit způsob jednání

noch: Sie kommt bestimmt noch.Ona určitě ještě přijde.

dávka: die Rationen bestimmenurčit dávky

jasan: Ich schaffe es bestimmt.Jasan že to zvládnu.

los: j-n/etw. durch das Los bestimmenurčit koho/co losem

program: das Tagesprogramm bestimmenstanovit denní program

rozehřát: Heißer Tee mit Rum wärmt dich bestimmt durch.Horký čaj s rumem tě zaručeně rozehřeje.

rozhodně: Bestimmt!Rozhodně!

určit: zum alsbaldigen Gebrauch bestimmturčeno k okamžité spotřebě

určitě: bestimmt antwortenurčitě odpovědět

však: Ich werde ihn bestimmt finden.Však já ho najdu.

zcela: ganz bestimmtzcela určitě

bestimmen: über sich selbst bestimmenrozhodovat sám o sobě