Hlavní obsah

bestimmen

Vyskytuje se v

bestimmt: zcela určitěganz bestimmt

Modus: určit způsob jednáníden Modus der Verhandlung bestimmen

noch: Ona určitě ještě přijde.Sie kommt bestimmt noch.

dávka: určit dávkydie Rationen bestimmen

jasan: Jasan že to zvládnu.Ich schaffe es bestimmt.

los: určit koho/co losemj-n/etw. durch das Los bestimmen

program: stanovit denní programdas Tagesprogramm bestimmen

rozehřát: Horký čaj s rumem tě zaručeně rozehřeje.Heißer Tee mit Rum wärmt dich bestimmt durch.

rozhodně: Rozhodně!Bestimmt!

určit: určeno k okamžité spotřebězum alsbaldigen Gebrauch bestimmt

určitě: určitě odpovědětbestimmt antworten

však: Však já ho najdu.Ich werde ihn bestimmt finden.

zcela: zcela určitěganz bestimmt

bestimmen: rozhodovat sám o soběüber sich selbst bestimmen