Hlavní obsah

Gewinn

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. zisk, výnos finančnían etw. einen beachtlichen/enormen Gewinn habenmít značný/enormní zisk z čeho
  2. výhra v loterii ap.Gewinne ausschütten/auszahlenvyplácet výhry
  3. für j-n/etw. obohacení, přínos pro koho/co

Vyskytuje se v

gewinnen: die Oberhand gewinnenzískat převahu, prosadit se

Oberhand: die Oberhand gewinnen/bekommen/erhaltenzískat převahu

wagen: Wer (nicht) wagt, der (nicht) gewinnt!Odvážnému štěstí přeje!

Zeit: Zeit gewinnenzískat čas

Aktualität: an Aktualität gewinnen/verlierenzískat/ztratit na aktuálnosti

Verhältnis: das Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinnpoměr nákladů a zisku

Zutrauen: Zutrauen gewinnenzískat důvěru

aufteilen: den Gewinn unter sich aufteilenrozdělit si mezi sebou výhru

Bronze: Bronze gewinnenvyhrát bronz

Einsicht: neue theoretische Einsichten gewinnenzískat nové teoretické poznatky

Preis: den ersten Preis gewinnenvyhrát první cenu

Rennen: ein Rennen gewinnenvyhrát závod

teilen: Wir teilten den Gewinn unter uns.Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.

předstih: einen Vorsprung in etw. gewinnenzískat předstih v čem

výhra: den Gewinn einstreichenexpr. shrábnout výhru

bezpracný: leichter Gewinnbezpracný zisk

čas: Zeit gewinnenzískat čas

časovka: das Zeitfahren gewinnenvyhrát časovku

díky: Er gewann dank dessen, dass...Zvítězil díky tomu, že...

disciplína: in drei Sportarten gewinnenzvítězit ve třech disciplínách

koncovka: das Endspiel gewinnenvyhrát v koncovce

loterie: im Lotto gewinnenvyhrát v loterii

mnohý: Er gewann viele Gegner.Získal mnohého odpůrce.

moře: einen Haufen Geld gewinnenzískat moře peněz

nabrat: Das Flugzeug hat an Höhe gewonnen.Letadlo nabralo výšku.

načerpat: die Kenntnisse gewinnennačerpat znalosti

náklonnost: j-s Zuneigung gewinnenzískat čí náklonnost

náskok: einen Vorsprung vor j-m haben/gewinnenmít/získat náskok před kým

podílet se: am Gewinn partizipierenpodílet se na zisku

přát: Den Gewinn gönne ich dir.Tu výhru ti přeju.

pře: den Rechtsstreit gewinnenvyhrát při

přízeň: j-s Gunst gewinnenzískat čí přízeň

puk: eine Scheibe gewinnen/verlierenzískat/ztratit puk

rozležet se: Er hat darüber Klarheit gewonnen.Rozleželo se mu to.

rozmnožit: seine Gewinne vermehrenrozmnožit své finanční zisky

shrábnout: den Gewinn einstreichenshrábnout výhru

soud: einen Prozess gewinnenvyhrát soud

surovina: Rohstoffe gewinnentěžit suroviny

vnučka: die Enkelin lieb gewinnenoblíbit si vnučku

vyhrát: ein Rennen gewinnenvyhrát závod

zápas: das Ligaspiel gewinnenvyhrát ligový zápas

zisk: Gewinn einbringenpřinášet zisk

získat: j-s Zustimmung gewinnenzískat čí souhlas

lehce: Wie gewonnen, so zerronnen.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

štěstí: Frisch gewagt ist halb gewonnen.přísl. Odvážnému štěstí přeje.

Gewinn: an etw. einen beachtlichen/enormen Gewinn habenmít značný/enormní zisk z čeho