Hlavní obsah

Geschäft

Vyskytuje se v

abschließen: mit j-m ein Geschäft abschließenuzavřít obchod s kým

betreten: Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.Do tohoto obchodu už nevkročím.

übergeben: Er hat sein Geschäft dem Sohn übergeben.Předal svůj obchod synovi.

drahý: drahý obchodein teueres Geschäft

kšeft: špinavé kšeftyschmutzige Geschäfte

makléř: svěřit obchod makléřidas Geschäft dem Makler anvertrauen

nově: nově otevřený obchodneu eröffnetes Geschäft

oběhat: Ještě musím oběhat několik obchodů.Ich muss noch durch ein paar Geschäfte laufen.

obchod: nakoupit v obchoděim Geschäft einkaufen

otevřít: Obchod se otevírá v 7 hodin.Das Geschäft wird um 7 Uhr geöffnet.

průchod: průchod s kinem a obchodydie Passage mit Kinos und Geschäften

riskantní: riskantní obchodein riskantes Geschäft

ujednat: smluvně ujednat obchodein Geschäft vertraglich vereinbaren

uzavřený: dočasně uzavřený obchodein vorübergehend geschlossenes Geschäft

vést: vést obchodein Geschäft führen

vtrhnout: Zákazníci vtrhli do obchodů.Die Kunden stürmten in die Geschäfte.

vykoupit: Zákazníci prodejnu zcela vykoupili.Die Kunden haben das Geschäft leer gekauft.

vývěsní: vývěsní štít obchodudas Aushängeschild eines Geschäfts

zavřený: Obchod je už zavřený.Das Geschäft ist schon zu.

důl: přen. Ten obchod je zlatý důl.Das Geschäft ist eine Goldgrube.

obchod: uzavřít obchod s kýmmit j-m ein Geschäft abschließen

strana: jít na velkou stranusein großes Geschäft machen