Hlavní obsah

Geschäft

Vyskytuje se v

abschließen: mit j-m ein Geschäft abschließenuzavřít obchod s kým

betreten: Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.Do tohoto obchodu už nevkročím.

übergeben: Er hat sein Geschäft dem Sohn übergeben.Předal svůj obchod synovi.

drahý: ein teueres Geschäftdrahý obchod

kšeft: schmutzige Geschäftešpinavé kšefty

makléř: das Geschäft dem Makler anvertrauensvěřit obchod makléři

nově: neu eröffnetes Geschäftnově otevřený obchod

oběhat: Ich muss noch durch ein paar Geschäfte laufen.Ještě musím oběhat několik obchodů.

obchod: im Geschäft einkaufennakoupit v obchodě

otevřít: Das Geschäft wird um 7 Uhr geöffnet.Obchod se otevírá v 7 hodin.

průchod: die Passage mit Kinos und Geschäftenprůchod s kinem a obchody

riskantní: ein riskantes Geschäftriskantní obchod

ujednat: ein Geschäft vertraglich vereinbarensmluvně ujednat obchod

uzavřený: ein vorübergehend geschlossenes Geschäftdočasně uzavřený obchod

vést: ein Geschäft führenvést obchod

vtrhnout: Die Kunden stürmten in die Geschäfte.Zákazníci vtrhli do obchodů.

vykoupit: Die Kunden haben das Geschäft leer gekauft.Zákazníci prodejnu zcela vykoupili.

vývěsní: das Aushängeschild eines Geschäftsvývěsní štít obchodu

zavřený: Das Geschäft ist schon zu.Obchod je už zavřený.

důl: Das Geschäft ist eine Goldgrube.přen. Ten obchod je zlatý důl.

strana: sein großes Geschäft machenjít na velkou stranu

Geschäft: mit etw. ein (gutes) Geschäft machenudělat dobrý obchod s čím