Hlavní obsah

kamenný

Přídavné jméno

  1. (z kamene) steinern, Stein-kamenný mostdie Steinbrückearcheol. doba kamennádie Steinzeit
  2. (připomínající kámen) Stein-kamenné uhlídie Steinkohlesůl kamennádas Steinsalz
  3. (nehybný, neměnný) steinern, starr

Vyskytuje se v

brus: kamenný brusder Reibstein

doba: geol. doba kamennádie Steinzeit

sokl: kamenný soklder Steinsockel

starší: archeol. starší doba kamennádie Altsteinzeit

drť: kamenná/cihlová drťder Feinschlag/Ziegelsplitt

obehnaný: hřbitov obehnaný kamennou zdímit einer Steinwand umgebener Friedhof

práh: dřevěný/kamenný práhdie Holzschwelle/Steinschwelle