Hlavní obsah

lehce, lehko

Příslovce

  • leichtbýt jen lehce oblečennur leicht angezogen seinlehce se dotknout koho/čehoj-n/etw. leicht berührenlehce vydělané penízeleicht verdientes GeldJde to (docela) lehce.Das geht (ganz) leicht.

Vyskytuje se v

lehký: lehký průmysldie Leichtindustrie

průmysl: lehký/těžký průmysldie Leichtindustrie/Schwerindustrie

tělo: práv. lehké ublížení na těleleichte Körperverletzung

brát: brát co na lehkou váhuetw. auf die leichte Schulter nehmen

omámit: Víno ho lehce omámilo.Der Wein hat ihn benebelt.

oželet: Něco takového se dá lehce oželet.So etwas ist leicht zu verschmerzen.

váha: brát co na lehkou váhuetw. auf die leichte Schulter nehmen

zblbnout: U takové práce lehce zblbneš.Bei dieser Arbeit wirst du ja leicht blöd.

zranitelný: mít lehce zranitelnou dušieine leicht empfindliche Seele haben

außer: nic až na lehké škrábnutínichts außer einem leichten Kratzer

leise: pociťovat lehkou únavuleise Müdigkeit verspüren

assimilieren: lehce se přizpůsobit okolísich leicht an eine Umgebung assimilieren

Disziplin: Skok daleký je jednou z disciplín lehké atletiky.Der Weitsprung ist eine Disziplin der Leichtathletik.

drehen: lehce otočit hlavuden Kopf leicht drehen

erklären: To se dá lehce vysvětlit na příkladu.Das lässt sich leicht an einem Beispiel erklären.

verderben: Maso se lehce kazí.Das Fleisch verdirbt leicht.

Verletzung: lehké zraněníeine leichte Verletzung

verständlich: lehce/sotva/těžce pochopitelnéleicht/kaum/schwer verständlich

vibrieren: Třásl se jí lehce hlas.Ihre Stimme vibrierte leicht.

gewinnen: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Wie gewonnen, so zerronnen.

lehce: být jen lehce oblečennur leicht angezogen sein