Hlavní obsah

lehce, lehko

Příslovce

  • leichtbýt jen lehce oblečennur leicht angezogen seinlehce se dotknout koho/čehoj-n/etw. leicht berührenlehce vydělané penízeleicht verdientes GeldJde to (docela) lehce.Das geht (ganz) leicht.

Vyskytuje se v

lehký: lehký průmysldie Leichtindustrie

lehký: lehká atletikadie Leichtathletik

lehký: práv. lehké ublížení na zdravíleichte Körperverletzung

lehký: lehká holkaein leichtes Mädchen

průmysl: lehký/těžký průmysldie Leichtindustrie/Schwerindustrie

tělo: práv. lehké ublížení na těleleichte Körperverletzung

brát: brát co na lehkou váhuetw. auf die leichte Schulter nehmen

lehký: kouřit lehké cigaretyleichte Zigaretten rauchen

lehký: dát komu lehký úkolj-m eine leichte Aufgabe geben

lehký: Není nic lehčího.Es gibt nichts Leichteres.

omámit: Víno ho lehce omámilo.Der Wein hat ihn benebelt.

oželet: Něco takového se dá lehce oželet.So etwas ist leicht zu verschmerzen.

váha: brát co na lehkou váhuetw. auf die leichte Schulter nehmen

zblbnout: U takové práce lehce zblbneš.Bei dieser Arbeit wirst du ja leicht blöd.

zranitelný: mít lehce zranitelnou dušieine leicht empfindliche Seele haben

lehký: brát co na lehkou váhuetw. auf die leichte Schulter nehmen

außer: nichts außer einem leichten Kratzernic až na lehké škrábnutí

leise: leise Müdigkeit verspürenpociťovat lehkou únavu

assimilieren: sich leicht an eine Umgebung assimilierenlehce se přizpůsobit okolí

Disziplin: Der Weitsprung ist eine Disziplin der Leichtathletik.Skok daleký je jednou z disciplín lehké atletiky.

drehen: den Kopf leicht drehenlehce otočit hlavu

erklären: Das lässt sich leicht an einem Beispiel erklären.To se dá lehce vysvětlit na příkladu.

verderben: Das Fleisch verdirbt leicht.Maso se lehce kazí.

Verletzung: eine leichte Verletzunglehké zranění

verständlich: leicht/kaum/schwer verständlichlehce/sotva/těžce pochopitelné

vibrieren: Ihre Stimme vibrierte leicht.Třásl se jí lehce hlas.

gewinnen: Wie gewonnen, so zerronnen.Lehce nabyl, lehce pozbyl.