Hlavní obsah

drehen

Sloveso

  1. j-m dreht sich alles hovor.s kým se všechno točí

Vyskytuje se v

Daumen: točit mlýnek lenošit, zaháletDaumen drehen

drehen: um etw. otáčet se, točit se kolem čehosich drehen

Fahne: točit se jako korouhvička, být kam vítr tam plášťdie Fahne nach dem Wind drehen

Grad: obrátit/otočit (se) o sto osmdesát stupňů změnit názorsich um hundertachtzig Grad drehen

Herz: komu puká srdce žalem ap.j-m dreht sich das Herz im Leib(e) herum

Magen: komu se zvedá žaludek je zlej-m dreht sich der Magen um

Mangel: vzít (si) koho do parádyj-n durch die Mangel drehen/in die Mangel nehmen

Nase: (u)dělat na koho dlouhý nosj-m eine (lange) Nase drehen

gegen: otočit se ke stěněsich gegen die Wand drehen

herum: otáčet se kolem dokolasich im Kreis herum drehen

Knopf: otočit knoflíkeman einem Knopf drehen

nach: otočit hlavu nalevoden Kopf nach links drehen

rechtsherum: točit co, čím dopravaetw. rechtsherum drehen

Achse: otáčet se kolem (své) vlastní osysich um (seine) eigene Achse drehen

dokumentarisch: (na)točit dokumentární filmeinen dokumentarischen Film drehen

einzigartig: natočit jedinečný filmeinzigartigen Film drehen

Joint: kouřit/ubalit jointaeinen Joint rauchen/drehen

dokumentární: natočit dokumentární filmeinen Dokumentarfilm drehen

doleva: otáčet doleva (kolem dokola) coetw. links(her)um drehen

film: natáčet filmeinen Film drehen

kolem: otáčet se kolem své osysich um seine eigene Achse drehen

kolo: točit se v kolesich im Kreise drehen

motat: motat (si) cigaretu(sich) eine Zigarette drehen

otočit: otočit vypínač(em)den Schalter drehen

pootočit: pootočit volantemdas Lenkrad ein wenig drehen

pootočit se: Kolo se trochu pootočilo.Das Rad drehte sich ein wenig (um).

protáčet se: Kola se protáčejí ve sněhu.Die Räder drehen im Schnee durch.

převlékat: přen. převlékat kabátden Mantel nach dem Wind(e) drehen

sbalit: sbalit si cigaretueine Zigarette drehen

studio: natáčet ve studiuim Studio drehen

točit: točit vodovodním kohoutkemden Wasserhahn drehen

vypínač: otočit vypínačem dopravaden Schalter nach rechts drehen

vytočit: vytočit hlavu do stranyden Kopf zur Seite drehen

zakroutit: zakroutit knoflíkem rádiaden Radioknopf drehen

zatočit: zatočit volantemdas Lenkrad drehen

Däumchen: točit mlýnek lenošit, zaháletDäumchen drehen