Hlavní obsah

Dreh

Vyskytuje se v

Däumchen: Däumchen drehentočit mlýnek lenošit, zahálet

Daumen: Daumen drehentočit mlýnek lenošit, zahálet

drehen: sich drehenum etw. otáčet se, točit se kolem čeho

drehen: j-m dreht sich alless kým se všechno točí

Fahne: die Fahne nach dem Wind drehentočit se jako korouhvička, být kam vítr tam plášť

Grad: sich um hundertachtzig Grad drehenobrátit/otočit (se) o sto osmdesát stupňů změnit názor

Herz: j-m dreht sich das Herz im Leib(e) herumkomu puká srdce žalem ap.

Magen: j-m dreht sich der Magen umkomu se zvedá žaludek je zle

Mangel: j-n durch die Mangel drehen/in die Mangel nehmenvzít (si) koho do parády

Nase: j-m eine (lange) Nase drehen(u)dělat na koho dlouhý nos

gegen: sich gegen die Wand drehenotočit se ke stěně

herum: sich im Kreis herum drehenotáčet se kolem dokola

Knopf: an einem Knopf drehenotočit knoflíkem

nach: den Kopf nach links drehenotočit hlavu nalevo

rechtsherum: etw. rechtsherum drehentočit co, čím doprava

Achse: sich um (seine) eigene Achse drehenotáčet se kolem (své) vlastní osy

dokumentarisch: einen dokumentarischen Film drehen(na)točit dokumentární film

drehen: den Schlüssel im Schloss drehenotočit klíčem v zámku

drehen: den Kopf leicht drehenlehce otočit hlavu

einzigartig: einzigartigen Film drehennatočit jedinečný film

Joint: einen Joint rauchen/drehenkouřit/ubalit jointa

dokumentární: natočit dokumentární filmeinen Dokumentarfilm drehen

doleva: otáčet doleva (kolem dokola) coetw. links(her)um drehen

film: natáčet filmeinen Film drehen

kolem: otáčet se kolem své osysich um seine eigene Achse drehen

kolo: točit se v kolesich im Kreise drehen

motat: motat (si) cigaretu(sich) eine Zigarette drehen

otočit: otočit vypínač(em)den Schalter drehen

pootočit: pootočit volantemdas Lenkrad ein wenig drehen

pootočit se: Kolo se trochu pootočilo.Das Rad drehte sich ein wenig (um).

protáčet se: Kola se protáčejí ve sněhu.Die Räder drehen im Schnee durch.

převlékat: přen. převlékat kabátden Mantel nach dem Wind(e) drehen

sbalit: sbalit si cigaretueine Zigarette drehen

spot: natáčet reklamní spoteinen Werbespot drehen

studio: natáčet ve studiuim Studio drehen

točit: točit vodovodním kohoutkemden Wasserhahn drehen

točit: točit volantemam Lenkrad drehen

vypínač: otočit vypínačem dopravaden Schalter nach rechts drehen

vytočit: vytočit hlavu do stranyden Kopf zur Seite drehen

zakroutit: zakroutit knoflíkem rádiaden Radioknopf drehen

zakroutit: zakroutit dráteinen Draht drehen

zatočit: zatočit volantemdas Lenkrad drehen