Hlavní obsah

Grad

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. stupeň, míra znečištění ap.
  2. titul, hodnost
  3. stupeň jednotka teploty10 Grad über/unter null10 stupňů nad/pod nulou

Vyskytuje se v

popálenina: med. popálenina prvního stupněeine Verbrennung ersten Grades

východní: geogr. 20 stupňů východní délky20 Grad östlicher Länge

minus: minus 15 stupňů15 Grad minus

nad, nade: 20 stupňů nad nulou20 Grad über null

plus: teplota plus deset stupňůdie Temperatur von plus zehn Grad

pod, pode: deset stupňů pod nulouzehn Grad unter null

spálenina: med. spáleniny prvního/druhého/třetího stupnědie Verbrennungen ersten/zweiten/dritten Grades

šířka: 50 stupňů severní šířky50 Grad nördlicher Breite

vyletět: Teplota vyletěla o dobrých 10 stupňů.Die Temperatur schnellte um gute 10 Grad empor.

zahřát: zahřát na 90 stupňů coetw. Akk auf 90 Grad erhitzen

erst(er,e,es): Verbrennungen ersten Gradespopáleniny prvního stupně lehčí

darunter: 0 Grad oder etwas darunter0 stupňů nebo něco pod tím

minus: Es sind fünf Grad minus.Je pět stupňů pod nulou.

plus: Am Morgen waren es fünf Grad plus.Ráno bylo plus pět stupňů.

stehen: Das Thermometer steht auf 20 Grad.Teploměr ukazuje 20 stupňů.

null: null Grad (Celsius)nula stupňů (Celsia)