Hlavní obsah

null

Die, podstatné jméno~, ~en

Vyskytuje se v

Jahr: das Jahr nullhodina H

nichtig: null und nichtig(právně) neplatný, anulovaný, na nic

Stunde: die Stunde nullhodina H

Grad: 10 Grad über/unter null10 stupňů nad/pod nulou

kanár: dostat kanáraeine Zu-null-Niederlage kassieren

poledník: geogr. nulový poledníkder Null-Meridian

celá: žádná celá dvě setiny (0,02)null Komma null zwei

nad, nade: 20 stupňů nad nulou20 Grad über null

nula: nula celá pět desetinnull Komma fünf

nula: Zápas skončil tři nula.Das Spiel endete drei zu null.

pod, pode: deset stupňů pod nulouzehn Grad unter null

nula: klesnout na nuluauf null sinken