Hlavní obsah

rychle

Příslovce

  1. (velkou rychlostí) schnell, rasch, geschwindJak rychle jedeme?Wie schnell fahren wir?Čas ubíhá rychle.Die Zeit vergeht rasch.
  2. (okamžitě) schnell, rasch, promptrychle se rozhodnoutsich schnell entscheiden

Vyskytuje se v

rychlý: rychlý poselein schneller Bote

rychlý: rychlé občerstveníder Schnellimbiss/das Fast Food

rychlý: rychlá jízdaschnelle Fahrt

rychlý: rychlá dráhadie Schnellbahn

co: co udělat co nejrychlejietw. so schnell wie möglich machen

enormně: enormně rychlýenorm schnell

hodně: jet hodně rychlesehr schnell fahren

odezva: rychlá odezvaeine schnelle Reaktion

odklidit se: Rychle se odklidil.Er machte sich schnell davon.

odtáhnout: Rychle odtáhla ruku.Sie zog die Hand schnell weg.

ochabovat: Jeho pozornost rychle ochabuje.Seine Aufmerksamkeit lässt schnell nach.

otékat: Poraněný prst rychle otéká.Der verletzte Finger schwillt schnell an.

pohasnout: Jeho sláva rychle pohasne.Sein Ruhm verblasst schnell.

posel: spěšný/rychlý/tajný poselder Eilbote/Schnellbote/Geheimbote

poskočit: Hodinová ručička rychle poskočila.Der Uhrzeiger sprang schnell vor.

roznést se: Novinka se rychle roznesla po městě.Die Neuigkeit verbreitete sich schnell in der Stadt.

rychlý: rychlý vývoj čehorasche Entwicklung von etw.

rychlý: rychlý konecschnelles/rasches Ende

rychlý: rychlá pomocschnelle Hilfe

špinit se: Světlé látky se rychle špiní.Helle Stoffe werden schnell schmutzig.

uběhnout: Léto rychle uběhlo.Der Sommer ist schnell vergangen.

uschnout: Vyprané prádlo na slunci rychle uschlo.Die gewaschene Wäsche trocknete an der Sonne schnell.

vstřebat se: Mast se rychle vstřebala.Die Salbe ist schnell eingezogen.

vystřízlivět: Na čerstvém vzduchu rychle vystřízlivěl.Die frische Luft hat ihn schnell ernüchtert.

zapracovat se: Rychle se v nové práci zapracoval.Er hat sich schnell in der neuen Arbeit eingearbeitet.

zaučit se: Je chytrý, zaučí se rychle.Er ist klug, er arbeitet sich schnell ein.

ztuhnout: Vosk rychle ztuhl.Das Wachs wurde schnell fest.