Hlavní obsah

nad, nade

Předložka

  1. (výše než) überBydlí nad vámi.Er wohnt über euch.
  2. (více než) überděti nad 12 letKinder über 12 Jahre20 stupňů nad nulou20 Grad über null
  3. (vyj. vyšší úroveň) über
  4. (nadřazenost, moc ap.) über
  5. (přemýšlet, plakat ap.) überjásat nad úspěchemüber den Erfolg jauchzen