Hlavní obsah

Stunde

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. hodina 60 minutDer Tag hat 24 Stunden.Den má 24 hodin.Die Bahn geht jede Stunde.Vlak jezdí každou hodinu.zur gewohnten Stunde kommenpřijít v obvyklou hodinu
  2. kniž.chvíle, okamžik, momentin der Stunde der Not zu j-m haltenve chvílích nouze stát při kom
  3. hodina vyučovací(privat) Stunden in etw. nehmenbrát (soukromé) hodiny čeho

Vyskytuje se v

Stunde: wissen, was die Stunde geschlagen hatvědět, která bije

anderthalb: anderthalb Stunden dauerntrvat (jednu) hodinu a půl

etlich(er,e,es): nach etlichen Stundenpo několika hodinách

pro: 15 Euro pro Stunde verdienenvydělávat 15 eur za hodinu

reichlich: eine reichliche Stundeněco více než hodinu

stunden: j-m eine Rate stundenpovolit komu odklad splátky

danach: zwei Stunden danachdvě hodiny nato, o dvě hodiny později

gewohnt: zur gewohnten Stunde kommenpřijít v obvyklou hodinu

Glotze: ein paar Stunden vor der Glotze sitzensedět před telkou několik hodin

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

schwänzen: die Stunde schwänzenulít se z hodiny

sie: Meine Eltern sind da. Sie sind vor einer Stunde gekommen.Jsou tu moji rodiče. Přijeli před hodinou.

ungelegen: zu ungelegener Stundev nevhodný čas, v nevhodnou dobu

wenig: in wenigen Stundenza několik (málo) hodin

brát: bei j-m Stunden in etw. nehmenbrát hodiny čeho u koho

hodina: jede Stunde, stündlichkaždou hodinu

těžký: j-s schwere Stundetěžká hodinka koho

: Der Zug kommt erst in zwei Stunden.Vlak přijede až za dvě hodiny.

denně: Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?Kolik hodin denně pracujete?

dřív: eine Stunde frühero hodinu dřív

lekce: Stunden gebendávat lekce

nejvíc: Es wird höchstens noch eine Stunde dauern.Bude to trvat ještě nejvíc hodinu.

nezvyklý: zu ungewohnter Stunde nach Hause kommenpřijít domů v nezvyklou hodinu

o: Sie kommt zwei Stunden später.Přijede o dvě hodiny později.

oběd: In einer Stunde gibt es Mittagessen.Za hodinu bude oběd.

počítat: die Minuten/Stunden/Tage zählenpočítat minuty/hodiny/dny

pomalu: Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.

prosedět: zehn Stunden im Flugzeug versitzenprosedět deset hodin v letadle

před, přede: vor einer Stundepřed hodinou

přijít: in die Schule eine Stunde später kommenpřijít do školy o hodinu později

přispat si: eine Stunde länger schlafenhodinku si přispat

půlmaraton: Er hat den Halbmarathon unter 2 Stunden geschafft.Zaběhl půlmaraton pod 2 hodiny.

rozmezí: innerhalb/im Zeitraum von einer Stundev rozmezí jediné hodiny

takřka: Sie warteten beinahe drei Stunden.Čekali takřka tři hodiny.

uletět: 1 000 Kilometer pro Stunde fliegenuletět za hodinu 1000 kilometrů

za: 100 Kilometer pro Stunde fahrenjet 100 kilometrů za hodinu

chvilka: in einer schwachen Stundeve slabé chvilce

schwach: in einer schwachen Stundeve slabé chvilce