Hlavní obsah

hodina

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (60 minut) die Stundejet rychlostí 80 km za hodinumit 80 Stundenkilometern fahrenvrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommenkaždou hodinujede Stunde, stündlich
  2. (čas na hodinách) die UhrKolik je hodin?Wie spät ist es?Je pět hodin.Es ist fünf Uhr.
  3. (vyučovací, úřední ap.) die Stunderozvrh hodinder Stundenplanvyučovací/pracovní hodinadie Unterrichtsstunde/Arbeitsstundeúřední hodinydie Amtsstunden, die Dienststunden
  4. (okamžik, doba) die Stundezavírací hodinadie Sperrstunde

Vyskytuje se v

bicí: bicí hodinydie Schlaguhr

brát: brát hodiny čeho u kohobei j-m Stunden in etw. nehmen

duch: hodina duchůdie Geisterstunde, die Gespensterstunde

hodiny: natáhnout hodinydie Uhr aufziehen

hodiny: parkovací hodinydie Parkuhr

hrací: hrací hodinydie Spieluhr

konverzace: hodina konverzaceeine Konversationsstunde

kukačka: hodiny s kukačkoudie Kuckucksuhr

kyvadlový: kyvadlové hodinydie Pendeluhr

mechanismus: mechanismus hodindas Uhrwerk

nástěnný: nástěnné hodinydie Wanduhr

návštěva: den/hodina návštěvder Besuchstag/die Besuchszeit

parkovací: parkovací hodinydie Parkuhr

píchací: píchací hodinydie Stechuhr

pískový: pískové hodinydie Sanduhr

podvečerní: podvečerní hodinadie Abendstunde

pracovní: pracovní doba/hodinydie Arbeitszeit/Arbeitsstunden

průměrný: fyz. průměrná rychlost za hodinudie Stundengeschwindigkeit

přesýpací: přesýpací hodinydie Sanduhr

rozvrh: rozvrh hodinder Stundenplan

stojací: stojací hodinydie Standuhr

úřední: úřední hodinydie Amtsstunden, die Dienststunden

vysílací: vysílací hodina/dobadie Sendestunde/Sendezeit

vyučovací: vyučovací hodinadie Unterrichtsstunde

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

budík: nastavit budík na šest hodinden Wecker auf sechs Uhr stellen

být: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

celý: Trvá to celé hodiny.Es dauert stundenlang.

časný: v časných ranních hodináchin den frühen Morgenstunden

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?

denně: otevřeno denně od 8 do 12 (hodin)geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)

dopředu: posunout hodiny dopředudie Uhr vorstellen

dřív: o hodinu dříveine Stunde früher

hodiny: kuchyňské hodinydie Küchenuhr

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

kolik: Kolik je hodin?Wie spät ist es?

končit: Divadlo končí v deset hodin.Das Theaterstück endet um zehn Uhr.

napřed: Hodiny jdou napřed.Die Uhr geht voraus.

nejvíc: Bude to trvat ještě nejvíc hodinu.Es wird höchstens noch eine Stunde dauern.

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

o: Přijede o dvě hodiny později.Sie kommt zwei Stunden später.

oběd: Za hodinu bude oběd.In einer Stunde gibt es Mittagessen.

odpolední: v odpoledních hodináchin den Nachmittagsstunden

otevřít: Obchod se otevírá v 7 hodin.Das Geschäft wird um 7 Uhr geöffnet.

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

poskočit: Hodinová ručička rychle poskočila.Der Uhrzeiger sprang schnell vor.

pošilhávat: pošilhávat po hodináchnach der Uhr schielen

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

prohovořit: prohovořit s kým hodinystundenlang mit j-m sprechen

prosedět: prosedět deset hodin v letadlezehn Stunden im Flugzeug versitzen

před, přede: před hodinouvor einer Stunde

přesně: Hodiny jdou přesně.Die Uhr geht genau.

přesnost: přesnost mechanických hodindie Genauigkeit von mechanischen Uhren

přijít: přijít do školy o hodinu pozdějiin die Schule eine Stunde später kommen

půlmaraton: Zaběhl půlmaraton pod 2 hodiny.Er hat den Halbmarathon unter 2 Stunden geschafft.

rozmezí: v rozmezí jediné hodinyinnerhalb/im Zeitraum von einer Stunde

rozvrh: vyvěsit rozvrh hodinden Stundenplan aushängen

šilhat: šilhat po hodináchnach der Uhr schielen

takřka: Čekali takřka tři hodiny.Sie warteten beinahe drei Stunden.

tlouct: Hodiny tlučou půlnoc.Die Uhr schlägt Mitternacht.

uhodit: Hodiny uhodily poledne.Die Uhr hat Mittag geschlagen.

uletět: uletět za hodinu 1000 kilometrů1 000 Kilometer pro Stunde fliegen

v, ve: ve dvacet hodinum zwanzig Uhr

vyletět: Vyletěli jsme v 17 hodin.Wir sind um 17 Uhr abgeflogen.

vyučování: Vyučování začíná v 8 hodin.Der Unterricht beginnt um 8 Uhr.

za: jet 100 kilometrů za hodinu100 Kilometer pro Stunde fahren

za: Přijdu za hodinu.Ich komme in einer Stunde.

zapíchnout: Dnes jsem to v práci zapíchl už v 15 hodin.Heute machte ich schon um 15 Uhr Feierabend.

zavírací: zavírací hodina v restauracidie Sperrstunde

zpožďovat se: Hodiny se zpožďují.Die Uhr geht nach.