Hlavní obsah

dřív, dříve

Příslovce

  1. (v kratší době) frühero hodinu dříveine Stunde früher
  2. (kdysi) früher, einstDřív tu bylo víc lidí.Früher gab es hier mehr Leute.
  3. (dříve než) früher als

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době so bald wie möglich, baldigst, möglichst bald

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

pak: V ulici je nejdřív pekárna a pak řeznictví.In der Straße kommt erst die Bäckerei und dann die Fleischerei.

vybalit: Nejdříve si vybalím.Zuerst werde ich auspacken.

vystřízlivět: Musí nejdřív vystřízlivět.Er muss erst nüchtern werden.

bald: co možná nejdřív(e)so bald wie möglich

desto: Čím dříve, tím lépe.Je eher, desto besser.

eher: čím dřív, tím lípje eher, um so besser

bevor: Dříve než jde domů, zavře všechna okna.Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.

einbrechen: Zima přišla o měsíc dříve.Der Winter brach einen Monat früher ein.

frühestens: nejdřív ve středufrühestens am Mittwoch

halten: Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.Seine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.

kommen: Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.

umziehen: Musím se nejdříve převléknout.Ich muss mich erst noch umziehen.

womöglich: Přijď pokud možno dřív.Komm womöglich früher.

dřív: o hodinu dříveine Stunde früher