Hlavní obsah

zahřát

Vyskytuje se v

zahřát se: zahřát se čajemsich mit Tee aufwärmen

aufwärmen: zahřát se grogemsich mit einem Grog wider aufwärmen

hauchen: dýchnout na ruce, aby se zahřályauf die Hände hauchen, um sie zu wärmen

zahřát: zahřát na 90 stupňů coetw. Akk auf 90 Grad erhitzen