Hlavní obsah

einzigartig

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

jedinečně: auf j-n einzigartig einwirkenjedinečně na koho zapůsobit

jedinečný: ein einzigartiger Vorfalljedinečný případ

ojedinělý: einzigartige sportliche Leistungojedinělý sportovní výkon

postřeh: einen einzigartigen Scharfblick habenmít jedinečný postřeh

einzigartig: einzigartigen Film drehennatočit jedinečný film