Hlavní obsah

kolo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (hnací, u auta ap.) das Radhnací/ozubené/lopatkové kolodas Treibrad/Zahnrad/Schaufelradmlýnské kolodas Mühl(en)radpohon na všechna kolader Vierradantrieb
  2. (jízdní) das (Fahr)Radjet na koleRad fahren
  3. (kruh) der Kreis(v závodě) die Rundetočit se v kolesich im Kreise drehen
  4. (okrouhlý objekt) das Rad, die Scheibe(obruč) der Reifen
  5. (závodní okruh) die Runde
  6. (část soutěže ap.) die Rundepostoupit do dalšího kolain die nächste Runde aufsteigen

Vyskytuje se v

celoodpružený: celoodpružené kolovollgefedertes Fahrrad

finálový: finálové kolodie Finalrunde

jízdní: jízdní kolodas Fahrrad

kolem: cesta kolem světadie Weltreise

kolo: pohon na všechna kolader Vierradantrieb

kormidelní: kormidelní kolodas Steuerrad

krk: vzít koho kolem krkuj-n umhalsen

kryt: kryt koladie Radkappe

mlýnský: mlýnské kolodas Mühlrad

oběh: astron. oběh Země kolem Slunceder Umlauf der Erde um die Sonne

oběžný: tech. oběžné kolodas Umlaufrad

pánský: pánské kolodas Herrenfahrrad

partie: partie kolem očídie Augenpartie

pedál: pedál jízdního koladas Fahrradpedal

půjčovna: půjčovna kolder Fahrradverleih

pumpička: pumpička na kolodie Fahrradpumpe

řetěz: řetěz jízdního koladie Fahrradkette

stojan: stojan na kolader Fahrradständer

stopa: stopy koldie Radspuren

svět: cesta kolem světadie Weltreise

šlapací: šlapací kolodas Tretrad

depo: výměna kol v depuder Reifenwechsel im Depot

doleva: otáčet doleva (kolem dokola) coetw. links(her)um drehen

chechtat se: chechtat se na celé koloaus vollem Halse lachen

jet: jet na koleRad fahren

míhat se: Kolem nás se míhají auta.Die Autos huschen an uns vorbei.

nasadit: nasadit na kolo botičkudie Parkkralle am Rad anbringen/montieren

nasednout: nasednout na koloaufs Fahrrad steigen

nastavět: nastavět židle kolem stoludie Stühle um den Tisch herum stellen

o: opřít kolo o plotdas Fahrrad an den Zaun lehnen

obíhat: Planety obíhají kolem Slunce.Planeten umkreisen die Sonne.

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

odzvonit: Bylo odzvoněno poslední kolo.Die letze Runde wurde eingeläutet.

ohrada: prkenná ohrada kolem staveništěder Bretterzaun um die Baustelle herum

oklika: jít oklikou kolem lesaeinen Umweg um den Wald machen

omotat: omotat si šálu kolem krkusich den Schal um den Hals wickeln

omotat se: Had se omotal kolem stromu.Die Schlange hat sich um den Baum geschlungen.

ovinout: ovinout komu šálu kolem krkuj-m den Schal (um den Hals) umwickeln

plavba: plavba po moři/kolem světadie Seefahrt/Weltschifffahrt

pohon: pohon na přední kola u autader Vorderradantrieb

pootočit se: Kolo se trochu pootočilo.Das Rad drehte sich ein wenig (um).

prohnat se: Prohnal se kolem nás.Er ist an uns vorbeigerast.

proplout: proplout kolem majákuan einem Leuchtturm vorbeifahren

protáčet se: Kola se protáčejí ve sněhu.Die Räder drehen im Schnee durch.

přijet: přijet na kolemit dem Fahrrad kommen

rozestoupit se: rozestoupit se kolem raněnéhosich um den Verletzten herumstellen

shluknout se: shluknout se kolem průvodcesich um den (Reise)Leiter versammeln

těsně: projet těsně kolem koho/čehodicht an j-m/etw. vorbeifahren

horký: chodit kolem horké kašeum den heißen Brei herumreden

chodit: chodit kolem horké kašeum den heißen Brei herumreden

kaše: chodit kolem horké kašeum den heißen Brei herumreden

mazat: mazat komu med kolem pusyj-m Honig ums Maul schmieren

pusa: mazat med kolem pusy komuj-m Honig ums Maul schmieren

absteigen: sesednout z kolavom Rad absteigen

abstellen: odstavit kolo ke zdidas Fahrrad an der Wand abstellen

an: jít kolem čehoan etw. Dat vorbeigehen

fallen: padnout komu kolem krkuj-m um den Hals fallen

Hals: popadnout kolem krku kohoj-n am Hals packen

herum: otáčet se kolem dokolasich im Kreis herum drehen

Rad: vyměnit koloein Rad auswechseln

um: oběhnout dům (kolem) dokolaum das Haus (herum) laufen

Welt: cestovat kolem světaum die Welt reisen

Achse: otáčet se kolem (své) vlastní osysich um (seine) eigene Achse drehen

aufsteigen: rychle nasednout na kolo a odjet (pryč)schnell auf das Fahrrad aufsteigen und wegfahren

aus: Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.

ausborgen: Vypůjčila jsem si od ní kolo.Ich habe (mir) das Rad bei/von ihr ausgeborgt.

binden: Uvázala jsem si šátek kolem hlavy.Ich band mir ein Tuch um den Kopf.

darum: park s vysokou zdí kolemein Park mit einer hohen Mauer darum

erquicken: Musím se osvěžit studenou kolou.Ich muss mich mit kalter Cola erquicken.

erst: Probudila jsem se až kolem poledne.Ich bin erst gegen Mittag aufgewacht.

essen: Zítra kolem poledne jdeme na pizzu.Wir gehen morgen gegen Mittag Pizza essen.

gegen: kolem polednegegen Mittag

heiter: Kolem poledne bude jasno, místy oblačno.Gegen Mittag wird es heiter, strichweise wolkig.

kreisen: Satelit obíhá kolem Země.Der Satellit kreist um die Erde.

lehnen: opřít kolo o zeďdas Fahrrad an/gegen die Wand lehnen

man: Ukradli mi kolo.Man hat mir das Fahrrad gestohlen.

Mitte: Je mu kolem pětadvaceti.Er ist Mitte zwanzig.

Mitternacht: o/kolem/po půlnocium/gegen/nach Mitternacht

ranken: Růže se pnou kolem altánku.Rosen ranken sich um die Laube.

rollen: Kola se otáčejí.Die Räder rollen.

rotieren: otáčet se kolem vlastní osyum die eigene Achse rotieren

Runde: Láhev vína kolovala kolem stolu.Die Weinflasche machte am Tisch die Runde.

schenken: Dostal na Vánoce kolo.Er bekam zu Weihnachten ein Fahrrad geschenkt.

schlingen: omotat kolem krku šáleinen Schal um den Hals schlingen

schnallen: přivázat kufr na koloden Koffer aufs Fahrrad schnallen

schnüren: ovázat si řemen kolem břichasich einen Riemen um den Bauch schnüren

Schulter: koho vzít kolem ramenden Arm um j-s Schulter legen

Ständer: postavit kolo do stojanudas Fahrrad in den Ständer stellen

Sturz: pád z okna/kola/koněein Sturz aus dem Fenster/mit dem Fahrrad/vom Pferd

ungefähr: Vrátí se kolem půlnoci.Er kommt ungefähr um Mitternacht zurück.

unterstellen: uschovat kolo do sklepadas Fahrrad im Keller unterstellen

verknoten: uvázat šálu kolem krkuden Schal um den Hals verknoten

vorbeikommen: jet autem kolem nehodymit dem Auto an einem Unfall vorbeikommen