Hlavní obsah

svět

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přirozený systém) die Weltpo celém světěin aller Weltsedm divů světasieben Weltwundercesta kolem světadie Weltreisena onom světěim Jenseits
  2. (cizí kraje) die Welt, das Auslandcestovat po světědurch die Welt reisen
  3. (veřejnost, okolí) die Welt

Vyskytuje se v

atlas: der Weltatlasatlas světa

div: die sieben Weltwundersedm divů světa

kolem: die Weltreisecesta kolem světa

konec: das Weltendekonec světa

ostrovní: die Inselweltostrovní svět

potopa: die Sintflutpotopa světa

za: um nichts in der Weltza nic na světě

bájný: die sagenhafte Welt, die Fabelweltbájný svět

bizarní: bizarre Traumweltbizarní snový svět

fantastický: eine fantastische Weltfantastický svět

finále: das Weltmeisterschaftsfinalefinále mistrovství světa

kus: ein Stück Welt gesehen habenvidět kus světa

mistryně: die Weltmeisterin im Hochsprungmistryně světa ve skoku do výšky

nadpozemský: überirdische Weltnadpozemský svět

naruby: Die Welt ist verkehrt.Svět je naruby.

několikanásobný: mehrfacher Weltmeisterněkolikanásobný mistr světa

nereálný: eine irreale Traumweltnereálný svět snů

neskutečný: irreale Märchenweltneskutečný svět pohádek

plavba: die Seefahrt/Weltschifffahrtplavba po moři/kolem světa

podívat se: in die Welt reisenpodívat se do světa

pohyb: Welt in Bewegungsvět v pohybu

potulovat se: in der Welt herumziehenpotulovat se po světě

povzdechnout (si): über die Verdorbenheit der Welt stöhnenpovzdychnout nad zkažeností světa

přicestovat: Die Teilnehmer reisten aus aller Welt an.Účastníci přicestovali z celého světa.

realistický: realistische Weltanschauungrealistický pohled na svět

sjezdit: Er bereiste in seiner Jugend die ganze Welt.Sjezdil v mládí celý svět.

sprovodit: Er schaffte ihn aus der Welt.Sprovodil ho ze světa.

stvoření: die Erschaffung der Weltstvoření světa

širý: durch die weite Welt bummelnbloudit širým světem

toulat se: durch die Welt wanderntoulat se po světě

toulka: die Streifzüge durch die Welttoulky světem

uhájit: den Weltmeistertitel verteidigenuhájit titul mistra světa

uzamknout se: sich vor der Welt verschließenuzamknout se před světem

varovat: die Welt vor einem Terrorangriff warnenvarovat svět před teroristickým útokem

velký: eine Dame von Weltžena velkého světa

vytvořit: eine bessere Welt erschaffenvytvořit lepší svět

známý: weltbekannt, weltberühmtznámý po celém světě

zprostředkovat: den Zuschauern die Nachrichten aus der Welt vermittelnzprostředkovat divákům zprávy ze světa

celý: nicht um die ganze Weltani za celý svět

díra: groß (he)rauskommenudělat díru do světa

dívat se: die Welt durch eine rosa Brille sehendívat se na svět růžovými brýlemi

jiný: wie von einer anderen Welt seinbýt jako z jiného světa

přijít: auf die Welt kommenpřijít na svět

zbořit se: Deshalb wird die Welt nicht untergehen.expr. Proto se svět nezboří.

Welt: um die Welt reisencestovat kolem světa

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

durchreisen: Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.Procestoval už skoro celý svět.

einstürzen: přen. Die Welt stürzte für mich ein.Zhroutil se mi svět.

jährlich: Die Weltmeisterschaften finden jährlich statt.Mistrovství světa se konají každý rok.

Lauf: Das ist der Lauf der Welt.Tak to na světě chodí.

rosa: hovor. die Welt durch die rosa(rote) Brille sehendívat se na svět růžovými brýlemi

verändern: die Welt verändern wollenchtít změnit svět

Undank: Undank ist der Welt Lohn.Nevděk světem vládne.

svět: in aller Weltpo celém světě