Hlavní obsah

svět

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přirozený systém) die Weltpo celém světěin aller Weltsedm divů světasieben Weltwundercesta kolem světadie Weltreisena onom světěim Jenseits
  2. (cizí kraje) die Welt, das Auslandcestovat po světědurch die Welt reisen
  3. (veřejnost, okolí) die Welt

Vyskytuje se v

atlas: atlas světader Weltatlas

div: sedm divů světadie sieben Weltwunder

kolem: cesta kolem světadie Weltreise

konec: konec světadas Weltende

ostrovní: ostrovní světdie Inselwelt

potopa: potopa světadie Sintflut

za: za nic na světěum nichts in der Welt

bájný: bájný světdie sagenhafte Welt, die Fabelwelt

bizarní: bizarní snový světbizarre Traumwelt

fantastický: fantastický světeine fantastische Welt

finále: finále mistrovství světadas Weltmeisterschaftsfinale

kus: vidět kus světaein Stück Welt gesehen haben

kvalifikace: kvalifikace na mistrovství světadie WM-Qualifikation

mistryně: mistryně světa ve skoku do výškydie Weltmeisterin im Hochsprung

nadpozemský: nadpozemský světüberirdische Welt

naruby: Svět je naruby.Die Welt ist verkehrt.

několikanásobný: několikanásobný mistr světamehrfacher Weltmeister

nereálný: nereálný svět snůeine irreale Traumwelt

neskutečný: neskutečný svět pohádekirreale Märchenwelt

plavba: plavba po moři/kolem světadie Seefahrt/Weltschifffahrt

podívat se: podívat se do světain die Welt reisen

pohyb: svět v pohybuWelt in Bewegung

potulovat se: potulovat se po světěin der Welt herumziehen

povzdechnout (si): povzdychnout nad zkažeností světaüber die Verdorbenheit der Welt stöhnen

přicestovat: Účastníci přicestovali z celého světa.Die Teilnehmer reisten aus aller Welt an.

realistický: realistický pohled na světrealistische Weltanschauung

sjezdit: Sjezdil v mládí celý svět.Er bereiste in seiner Jugend die ganze Welt.

sprovodit: Sprovodil ho ze světa.Er schaffte ihn aus der Welt.

stvoření: stvoření světadie Erschaffung der Welt

širý: bloudit širým světemdurch die weite Welt bummeln

toulat se: toulat se po světědurch die Welt wandern

toulka: toulky světemdie Streifzüge durch die Welt

uhájit: uhájit titul mistra světaden Weltmeistertitel verteidigen

uzamknout se: uzamknout se před světemsich vor der Welt verschließen

varovat: varovat svět před teroristickým útokemdie Welt vor einem Terrorangriff warnen

velký: žena velkého světaeine Dame von Welt

vytvořit: vytvořit lepší světeine bessere Welt erschaffen

známý: známý po celém světěweltbekannt, weltberühmt

zprostředkovat: zprostředkovat divákům zprávy ze světaden Zuschauern die Nachrichten aus der Welt vermitteln

celý: ani za celý světnicht um die ganze Welt

díra: udělat díru do světagroß (he)rauskommen

dívat se: dívat se na svět růžovými brýlemidie Welt durch eine rosa Brille sehen

jiný: být jako z jiného světawie von einer anderen Welt sein

konec: jít za kým až na konec světaj-m bis ans Ende der Welt folgen

přijít: přijít na světauf die Welt kommen

zbořit se: expr. Proto se svět nezboří.Deshalb wird die Welt nicht untergehen.

Welt: um die Welt reisencestovat kolem světa

Welt: alle Weltcelý svět všichni

Welt: die Welt verändern wollenchtít změnit svět

Welt: eine verkehrte Weltsvět naruby

Welt: die Welt des Kindes/der Antikedětský/antický svět

Auftaktspiel: das Auftaktspiel der Weltmeisterschaftzahajovací zápas mistrovství světa

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

durchreisen: Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.Procestoval už skoro celý svět.

einstürzen: přen. Die Welt stürzte für mich ein.Zhroutil se mi svět.

jährlich: Die Weltmeisterschaften finden jährlich statt.Mistrovství světa se konají každý rok.

Lauf: Das ist der Lauf der Welt.Tak to na světě chodí.

rosa: hovor. die Welt durch die rosa(rote) Brille sehendívat se na svět růžovými brýlemi

verändern: die Welt verändern wollenchtít změnit svět

Welt: Ich bin viel in der Welt herumgekommen.Viděl jsem (pěkný) kus světa.

Welt: die Entstehung der Weltvznik světa

Undank: Undank ist der Welt Lohn.Nevděk světem vládne.