Hlavní obsah

díra

Vyskytuje se v

myší: das Mauselochmyší díra

ozonový: das Ozonlochozonová díra

pata: ein Loch in der Ferse habenmít na patě díru

prolomit: ein Loch ins Eis brechenprolomit díru v ledu

rýt: die Löcher grabenrýt díry

svalit: einen Stein ins Loch hinunterrollensvalit kámen do díry

vyhrabat: Der Hund hat ein Loch (aus)gescharrt.Pes vyhrabal díru.

vypálit: Das Bügeleisen brannte ein Loch ins Kleid.Žehlička vypálila díru do šatů.

vyprostit: den Fuß aus dem Loch herausziehenvyprostit nohu z díry

Loch: ein Loch in der Erde zuschüttenzasypat díru v zemi

Riss: ein Riss im Stoffdíra v látce

sprengen: ein Loch in eine Felswand sprengenprorazit díru skalní stěnou

stopfen: ein Loch im Rock stopfenzalátat díru v sukni

díra: das Ozonlochozonová díra