Hlavní obsah

zprostředkovat

Dokonavé sloveso

  1. (sjednat, domluvit) vermittelnzprostředkovat setkání kohoj-s Treffen vermitteln
  2. (předat informaci) vermitteln, weitergebenzprostředkovat divákům zprávy ze světaden Zuschauern die Nachrichten aus der Welt vermitteln