Hlavní obsah

veřejnost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (lidé obecně) die Öffentlichkeitotevřít co pro veřejnostetw. für die Öffentlichkeit öffnenna veřejnostiin aller Öffentlichkeitobjevit se na veřejnostiin der Öffentlichkeit erscheinens vyloučením veřejnostiunter Ausschluss der Öffentlichkeit
  2. (známost, dostupnost) die Öffentlichkeit, die Zugänglichkeit

Vyskytuje se v

laický: laická veřejnostdie Laienöffentlichkeit

neodborný: neodborná veřejnostdie Laienöffentlichkeit

poplašit: Zpráva poplašila veřejnost.Die Nachricht schreckte die Öffentlichkeit auf.

prosáknout: prosáknout na veřejnostan die Öffentlichkeit durchsickern

zpřístupnit: zpřístupnit zajímavou výstavu veřejnostieine interessante Ausstellung veröffentlichen

prádlo: prát na veřejnosti špinavé prádloschmutzige Wäsche vor anderen Leuten waschen

gelangen: an die Öffentlichkeit gelangendostat se na veřejnost

Blickpunkt: přen. im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehenbýt v centru zájmu veřejnosti

Öffentlichkeit: mit etw. an die Öffentlichkeit tretenvystoupit s čím na veřejnost, zveřejnit co

Stimme: die Stimme der Öffentlichkeithlas veřejnosti