Hlavní obsah

Öffentlichkeit

Die, podstatné jméno~

  • veřejnostmit etw. an die Öffentlichkeit tretenvystoupit s čím na veřejnost, zveřejnit co

Vyskytuje se v

gelangen: dostat se na veřejnostan die Öffentlichkeit gelangen

Blickpunkt: být v centru zájmu veřejnostipřen. im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen

Stimme: hlas veřejnostidie Stimme der Öffentlichkeit

veřejnost: s vyloučením veřejnostiunter Ausschluss der Öffentlichkeit

poplašit: Zpráva poplašila veřejnost.Die Nachricht schreckte die Öffentlichkeit auf.

prosáknout: prosáknout na veřejnostan die Öffentlichkeit durchsickern

Öffentlichkeit: vystoupit s čím na veřejnost, zveřejnit comit etw. an die Öffentlichkeit treten