Hlavní obsah

známý

Přídavné jméno

  1. (slavný) bekanntznámý po celém světěweltbekannt, weltberühmtnechvalně známýanrüchig
  2. (povědomý) bekanntPřipadá mi známý.Er kommt mir bekannt vor.
  3. (obecně rozšířený) bekanntbýt známý čímwegen etw. bekannt sein

Vyskytuje se v

místo: bekannte Stelle im Buchznámé místo v knize

narazit: auf Probleme/einen Bekannten stoßennarazit na problémy/známého

obdivovatel: ein unbekannter Bewundererneznámý obdivovatel

obtelefonovat: alle Bekannten anrufenobtelefonovat všechny známé

rovnice: die Gleichung mit einer Unbekanntenrovnice o jedné neznámé

rozdat: Bilder an die Bekannten verschenkenrozdat obrazy známým

sezvat: Ich lud die Bekannten zum Abendbrot ein.Sezval jsem známé na večeři.

svůdník: ein bekannter Verführerznámý svůdník

vyzpovídat: Der Journalist fragte einen bekannten Politiker aus.Novinář vyzpovídal známého politika.

zavadit: An jeder Ecke stößt er auf einen Bekannten.Na každém rohu zavadí o někoho známého.

ztratit se: sich in einer fremden Stadt verlierenztratit se v neznámém městě

daleko: weit und breit bekannt seinbýt známý široko daleko

anrufen: einen Bekannten anrufenzavolat známému

Adressat: falscher Adressat/Adressat unbekanntšpatný adresát/adresát neznámý

denn: Er ist als Sänger bekannter denn als Komponist.Je známější jako zpěvák než jako skladatel.

geraten: in eine unbekannte Gegend geratendostat se do neznámé krajiny

hinlänglich: hinlänglich bekannt seinbýt dostatečně známý

treffen: auf der Straße einen Bekannten treffenpotkat na ulici známého

überall: Er ist überall bekannt.On je známý všude.

unbekannt: mat. eine unbekannte Größeneznámá

wenig: Das Lied ist wenig bekannt.Ta píseň je málo známá.

Ziel: mit unbekanntem Ziel abreisenodjet s neznámým cílem

geläufig: j-m geläufig seinbýt známý komu, být běžný pro koho pojem ap.

známý: anrüchignechvalně známý