Hlavní obsah

sezvat

Dokonavé sloveso

  • einladen zu j-m/etw.Sezval jsem známé na večeři.Ich lud die Bekannten zum Abendbrot ein.

Vyskytuje se v

sezvat: Ich lud die Bekannten zum Abendbrot ein.Sezval jsem známé na večeři.