Hlavní obsah

kus

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (díl celku) das Stückrozbít co na kusyetw. in Stücke schlagen
  2. expr.(trocha) das Stück
  3. (jednotlivá věc) das Stückkus nábytkuein Möbelstückekon. cena za kusder Preis pro Stück
  4. (větší souvislá část) das Stück, das Teil
  5. expr.(velká míra) das Stück, der Teilujít kus cestyein Stück Weg zurücklegenvidět kus světaein Stück Welt gesehen habenudělat kus práceein ganzes Stück Arbeit machen
  6. (hudební, dramatické dílo) das Stückdivadelní kusdas Theaterstück

Příslovce

Vyskytuje se v

cena: der Einzelpreis, der Preis pro Stückcena za kus

jediný: das Einzelexemplar/Einzelstückjediný exemplář/kus

dál: Er steht ein Stück weiter.Stojí o kus dál.

dvanáct: eine Zwölferpackung Eiervejce balená po dvanácti kusech

pěkný: Von hier aus ist es ein schönes Stück Weg.Je to odsud pěkný kus cesty.

podélný: ein längliches Stück Papierpodélný kus papíru

pořádný: ein ordentliches Stück Arbeitpořádný kus práce

rozletět se: Der Teller ist in (tausend) Stücke zersprungen.Talíř se rozletěl na kusy.

sto: einhundert Stück bestellenobjednat sto kusů

vykostit: ein Stück Fleisch entbeinenvykostit kus masa

je: fünf Kronen je Stückkus po pěti korunách

per: zwei Euro per Stückdvě eura za kus

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

aufspalten: ein Stück Holz aufspaltenrozštípat kus dřeva

Teil: ein defektes Teil austauschenvyměnit vadný kus

Welt: Ich bin viel in der Welt herumgekommen.Viděl jsem (pěkný) kus světa.

zu: das Stück zu je 5 Eurojeden kus po 5 eurech

kus: der Preis pro Stückekon. cena za kus