Hlavní obsah

Stück

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. část, díl
  2. kus, kousekein großes Stück von Kuchen abschneidenuříznout velký kus koláčePapier in Stücke reißentrhat papír na kouskyein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty
  3. kus jednotlivý předmětzwei Stück Seifedvě mýdla
  4. kus, exemplář
  5. dílo, kus divadelní ap.
  6. skladba

Vyskytuje se v

fliegen: rozletět se na kouskyin Stücke fliegen

Holz: stát jako dřevodastehen wie ein Stück Holz

Stück: roztrhat se pro kohosich Akk für j-n in Stücke reißen lassen

je: kus po pěti korunáchfünf Kronen je Stück

per: dvě eura za kuszwei Euro per Stück

Vieh: zacházet s kým jako s dobytkemj-n wie ein Stück Vieh behandeln

von: ukrojit kousek z koláčeein Stück von dem Kuchen abschneiden

abgeben: Dáš mi kousek tvé housky?Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?

aufspalten: rozštípat kus dřevaein Stück Holz aufspalten

einteilen: rozdělit koláč na dvanáct kouskůden Kuchen in zwölf Stücke einteilen

entgegenkommen: Přijď mi kousek naproti.Komm mir ein Stück entgegen.

hacken: rozsekat na kouskyin Stücke hacken

hauen: rozbít co na kouskyetw. in Stücke hauen

hiervon: Z toho si vzala deset kousků.Hiervon nahm sie zehn Stück.

Lust: Teď bych měl chuť na kousek koláče.Ich hätte jetzt Lust auf ein Stück Kuchen.

schleckern: Mám chuť na kousek dortu.Mich schleckert nach einem Stück Torte.

zu: jeden kus po 5 eurechdas Stück zu je 5 Euro

cena: cena za kusder Einzelpreis, der Preis pro Stück

kousek: kousek po kouskuStück für Stück

kus: ekon. cena za kusder Preis pro Stück

dál: Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.

pěkný: Je to odsud pěkný kus cesty.Von hier aus ist es ein schönes Stück Weg.

podélný: podélný kus papíruein längliches Stück Papier

popojet: Můžeš kousek popojet?Kannst du ein Stück weiter fahren?

pořádný: pořádný kus práceein ordentliches Stück Arbeit

přikusovat: přikusovat k polévce chlébein Stück Brot zur Suppe essen

rozletět se: Talíř se rozletěl na kusy.Der Teller ist in (tausend) Stücke zersprungen.

rozřezat: rozřezat pizzu na kouskyPizza in kleine Stücke schneiden

roztrhat: roztrhat papír na kouskydas Papier in Stücke (zer)reißen

sto: objednat sto kusůeinhundert Stück bestellen

trhat: trhat papír na kouskyPapier in Stücke reißen

ukrojit: ukrojit krajíc chlebaein Stück Brot abschneiden

urvat: Voda urvala kousek břehu.Das Wasser hat ein Stück des Ufers abgerissen.

vykostit: vykostit kus masaein Stück Fleisch entbeinen

vyžebrat (si): Chudák si vyžebral kousek chleba.Der Arme hat ein Stück Brot erbettelt.

aussehen: vypadat jako hromádka neštěstíwie ein Stück Malheur aussehen

kafe: To je silný kafe!Das ist ein starkes Stück!