Hlavní obsah

Vieh

Vyskytuje se v

treiben: das Vieh auf die Weide treibenhnát dobytek na pastvu

dobytek: das Vieh treibenhnát dobytek

přihnat: das Vieh hertreibenpřihnat dobytek

uhranout: das Vieh behexenuhranout dobytek

vybít: Der verarmte Farmer ließ sein Vieh abschlachten.Zchudlý farmář nechal vybít svůj dobytek.

Vieh: j-n wie ein Stück Vieh behandelnzacházet s kým jako s dobytkem