Hlavní obsah

kousek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (dílek) das Stück(chen)kousek po kouskuStück für Stück
  2. (troška) das Stückzabalit komu několik kouskůj-m ein paar Stück einpacken
  3. expr.(značná část) das Stückchen, das Stückudělat hezký kousek práceein gutes Stück Arbeit machen
  4. (výkon, čin) das Stück, der Streich

Vyskytuje se v

bravurní: bravurní kousekdas Bravourstück

klukovský: klukovské kouskydie Bubenstreiche/Büberei

parádní: parádní kousekdas Paradestück

šelmovský: šelmovský kousekder Schelmenstreich

bláznivý: provést bláznivý kousekeinen närrischen Streich durchführen

popojet: Můžeš kousek popojet?Kannst du ein Stück weiter fahren?

rozřezat: rozřezat pizzu na kouskyPizza in kleine Stücke schneiden

roztrhat: roztrhat papír na kouskydas Papier in Stücke (zer)reißen

trhat: trhat papír na kouskyPapier in Stücke reißen

urvat: Voda urvala kousek břehu.Das Wasser hat ein Stück des Ufers abgerissen.

vyžebrat (si): Chudák si vyžebral kousek chleba.Der Arme hat ein Stück Brot erbettelt.

husarský: husarský kousekder Husarenstreich, das Husarenstück

Kunststück: předvést umělecký kousekein Kunststück vormachen

von: ukrojit kousek z koláčeein Stück von dem Kuchen abschneiden

abgeben: Dáš mi kousek tvé housky?Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?

einteilen: rozdělit koláč na dvanáct kouskůden Kuchen in zwölf Stücke einteilen

entgegenkommen: Přijď mi kousek naproti.Komm mir ein Stück entgegen.

hacken: rozsekat na kouskyin Stücke hacken

hauen: rozbít co na kouskyetw. in Stücke hauen

hiervon: Z toho si vzala deset kousků.Hiervon nahm sie zehn Stück.

kurz: vzdát co kousek před cílemetw. kurz vor dem Ziel aufgeben

Lust: Teď bych měl chuť na kousek koláče.Ich hätte jetzt Lust auf ein Stück Kuchen.

rücken: Můžeš se kousek posunout?Kannst du ein Stückchen rücken?

schleckern: Mám chuť na kousek dortu.Mich schleckert nach einem Stück Torte.

Stück: trhat papír na kouskyPapier in Stücke reißen

kousek: kousek po kouskuStück für Stück