Hlavní obsah

kousek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (dílek) das Stück(chen)kousek po kouskuStück für Stück
  2. (troška) das Stückzabalit komu několik kouskůj-m ein paar Stück einpacken
  3. expr.(značná část) das Stückchen, das Stückudělat hezký kousek práceein gutes Stück Arbeit machen
  4. (výkon, čin) das Stück, der Streich

Vyskytuje se v

bravurní: bravurní kousekdas Bravourstück

klukovský: klukovské kouskydie Bubenstreiche/Büberei

parádní: parádní kousekdas Paradestück

šelmovský: šelmovský kousekder Schelmenstreich

bláznivý: provést bláznivý kousekeinen närrischen Streich durchführen

popojet: Můžeš kousek popojet?Kannst du ein Stück weiter fahren?

rozřezat: rozřezat pizzu na kouskyPizza in kleine Stücke schneiden

roztrhat: roztrhat papír na kouskydas Papier in Stücke (zer)reißen

trhat: trhat papír na kouskyPapier in Stücke reißen

urvat: Voda urvala kousek břehu.Das Wasser hat ein Stück des Ufers abgerissen.

vyžebrat (si): Chudák si vyžebral kousek chleba.Der Arme hat ein Stück Brot erbettelt.

husarský: husarský kousekder Husarenstreich, das Husarenstück

Kunststück: ein Kunststück vormachenpředvést umělecký kousek

von: ein Stück von dem Kuchen abschneidenukrojit kousek z koláče

abgeben: Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?Dáš mi kousek tvé housky?

einteilen: den Kuchen in zwölf Stücke einteilenrozdělit koláč na dvanáct kousků

entgegenkommen: Komm mir ein Stück entgegen.Přijď mi kousek naproti.

hacken: in Stücke hackenrozsekat na kousky

hauen: etw. in Stücke hauenrozbít co na kousky

hiervon: Hiervon nahm sie zehn Stück.Z toho si vzala deset kousků.

kurz: etw. kurz vor dem Ziel aufgebenvzdát co kousek před cílem

kurz: kurz hinter dem Hauskousek za domem

Lust: Ich hätte jetzt Lust auf ein Stück Kuchen.Teď bych měl chuť na kousek koláče.

rücken: Kannst du ein Stückchen rücken?Můžeš se kousek posunout?

schleckern: Mich schleckert nach einem Stück Torte.Mám chuť na kousek dortu.

Stück: Papier in Stücke reißentrhat papír na kousky