Hlavní obsah

hacken

Vyskytuje se v

Holz: nechat na sobě dříví štípatHolz auf sich hacken lassen

hacken: rozsekat na kouskyin Stücke hacken

kopr: sekat kopr na omáčkuDill in die Soße hacken

nasekat: nasekat dřívíHolz hacken

sekat: sekat dřívíHolz hacken

seknout: seknout koho sekyrkou do nohyj-n/j-m mit der Axt ins Bein hacken

seknout se: Sekl se do nohy.Er hat sich ins Bein gehackt.

Hacke: ušoupat si nohy pro co, kvůli čemusich Dat die Hacken nach etw. ablaufen