Hlavní obsah

Hacke

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. sich Dat die Hacken nach etw. ablaufen ušoupat si nohy pro co, kvůli čemu

Vyskytuje se v

Hacke: sich Dat die Hacken nach etw. ablaufenušoupat si nohy pro co, kvůli čemu

Holz: Holz auf sich hacken lassennechat na sobě dříví štípat

hacken: in Stücke hackenrozsekat na kousky

kopr: Dill in die Soße hackensekat kopr na omáčku

nasekat: Holz hackennasekat dříví

sekat: Holz hackensekat dříví

seknout: j-n/j-m mit der Axt ins Bein hackenseknout koho sekyrkou do nohy

seknout se: Er hat sich ins Bein gehackt.Sekl se do nohy.