Hlavní obsah

aushacken

Vyskytuje se v

nakopat: Kartoffeln aushackennakopat brambory

vykopat: Kartoffeln aushackenvykopat brambory (motykou)