Hlavní obsah

roztrhat

Dokonavé sloveso

  1. (na kousky) zerreißen, zerfetzen(o zvířeti) zerfleischenroztrhat papír na kouskydas Papier in Stücke (zer)reißenLiška roztrhala slepici.Der Fuchs hat die Henne zerfleischt.
  2. (častým nošením) abtragen, abnutzen

Vyskytuje se v

cár: etw. zerfetzenroztrhat co na cáry

roztrhat se: Dieser Stoff zerreißt leicht.Tato látka se snadno roztrhá.

Fetzen: einen Brief in kleine Fetzen zerreißenroztrhat dopis na cucky

reißen: das Hemd in tausend Fetzen reißenroztrhat košili na tisíc cárů

roztrhat: das Papier in Stücke (zer)reißenroztrhat papír na kousky