Hlavní obsah

Stück

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. část, díl
  2. kus, kousekein großes Stück von Kuchen abschneidenuříznout velký kus koláčePapier in Stücke reißentrhat papír na kouskyein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty
  3. kus jednotlivý předmětzwei Stück Seifedvě mýdla
  4. kus, exemplář
  5. dílo, kus divadelní ap.
  6. skladba

Vyskytuje se v

fliegen: in Stücke fliegenrozletět se na kousky

Holz: dastehen wie ein Stück Holzstát jako dřevo

Stück: sich Akk für j-n in Stücke reißen lassenroztrhat se pro koho

je: fünf Kronen je Stückkus po pěti korunách

per: zwei Euro per Stückdvě eura za kus

Vieh: j-n wie ein Stück Vieh behandelnzacházet s kým jako s dobytkem

von: ein Stück von dem Kuchen abschneidenukrojit kousek z koláče

abgeben: Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?Dáš mi kousek tvé housky?

aufspalten: ein Stück Holz aufspaltenrozštípat kus dřeva

einteilen: den Kuchen in zwölf Stücke einteilenrozdělit koláč na dvanáct kousků

entgegenkommen: Komm mir ein Stück entgegen.Přijď mi kousek naproti.

hacken: in Stücke hackenrozsekat na kousky

hauen: etw. in Stücke hauenrozbít co na kousky

hiervon: Hiervon nahm sie zehn Stück.Z toho si vzala deset kousků.

Lust: Ich hätte jetzt Lust auf ein Stück Kuchen.Teď bych měl chuť na kousek koláče.

schleckern: Mich schleckert nach einem Stück Torte.Mám chuť na kousek dortu.

zu: das Stück zu je 5 Eurojeden kus po 5 eurech

aussehen: wie ein Stück Malheur aussehenvypadat jako hromádka neštěstí