Hlavní obsah

fliegen

Slovesoflog, i./h. geflogen

  1. létat ptáci ap.Die Schwalben fliegen heute tief.Vlaštovky dnes létají nízko.
  2. létat o letadle ap.Der Ballon ist nach Frankreich geflogen.Balon letěl do Francie.
  3. letět na dovolenou ap.Ich lerne jetzt fliegen.Učím se teď létat.
  4. etw. Akk letět čím vrtulníkem ap., pilotovat co stíhačku ap.
  5. dopravit letadlem/letecky
  6. létat, poletovat listy papíru, míč ap.
  7. kniž.chvět se, třást se
  8. kniž.vyletět, vystřelit, vyskočit překročit normální tempo
  9. kniž.letět spěchatIch muss schon nach Hause fliegen.Musím už letět domů.

Vyskytuje se v

Fliege: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

tun: keiner Fliege etw. Akk zuleide tunneublížit ani mouše čím

durch: durch die Luft fliegenletět vzduchem

nach: nach Marokko fliegenletět do Maroka

nonstop: nonstop fliegenletět bez mezipřistání

durchfliegen: Ein Stein flog (durch die Scheibe) durch.Kámen proletěl (okenní) tabulí.

Formation: Die Hubschrauber fliegen in Formation.Vrtulníky letí ve formaci.

Funke: Funken fliegen/sprühenjiskry létají/srší

Mal: Sie fliegt zum dritten Mal nach Asien.Poletí do Asie potřetí.

spuren: Wer nicht spurt, fliegt.Kdo nebude poslouchat, vyletí.

doletět: Střela doletí daleko.Der Schuss kann weit fliegen.

lapat: lapat mouchynach Fliegen haschen

obletět: Desetkrát obletěl zeměkouli.Er ist 10 Mal um die Erde geflogen.

odhánět: odhánět mouchydie Fliegen vertreiben

pozabíjet: pozabíjet mouchy v kuchynialle Fliegen in der Küche totschlagen

přeletět: přeletět prsty po klávesáchüber die Tasten fliegen

přeletět: Míč přeletěl čáru.Der Ball ist zu weit über die Linie geflogen.

připlácnout: připlácnout mouchu na zeďeine Fliege an die Wand drücken

uletět: uletět za hodinu 1000 kilometrů1 000 Kilometer pro Stunde fliegen

vyletět: Z úlu vyletěl roj.Ein Bienenschwarm flog aus dem Stock.

vyletět: Tenisový míček vyletěl z hřiště.Der Tennisball flog aus dem Spielfeld hinaus.

vyletět: Mladí kosi brzy vyletí.Die jungen Amsel fliegen bald aus.

vyletět: Pták vyděšeně vyletěl.Der Vogel flog erschrocken auf.

vyletět: Auto vyletělo ze silnice.Das Auto flog aus der Straße.

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen