Hlavní obsah

durchfliegen

Slovesoo, i. o

  1. durch etw. proletět čím, přes coEin Stein flog (durch die Scheibe) durch.Kámen proletěl (okenní) tabulí.
  2. hovor.bei etw., in etw. Dat proletět, propadnout u čeho, z čehoEr ist im Staatsexamen durchgeflogen.Proletěl u státní zkoušky.

Slovesoo, o

  • prolétnout, přelétnout zrakemSie durchflog rasch die Post.Rychle prolétla poštu.

Vyskytuje se v

durchfliegen: Sie durchflog rasch die Post.Rychle prolétla poštu.

proletět: (durch) die Wolken durchfliegenproletět mraky

vyhořet: in einer Prüfung durchfliegenvyhořet u zkoušky

vyletět: Er ist im Staatsexamen durchgeflogen.Vyletěl od státnic.