Hlavní obsah

durchfliegen

Slovesoo, i. o

  1. durch etw. proletět čím, přes coEin Stein flog (durch die Scheibe) durch.Kámen proletěl (okenní) tabulí.
  2. hovor.bei etw., in etw. Dat proletět, propadnout u čeho, z čehoEr ist im Staatsexamen durchgeflogen.Proletěl u státnic.

Slovesoo, o

  • prolétnout, přelétnout zrakemSie durchflog rasch die Post.Rychle prolétla poštu.

Vyskytuje se v

proletět: proletět mraky(durch) die Wolken durchfliegen

proletět: prolítnout program kindas Kinoprogramm durchfliegen

vyhořet: vyhořet u zkouškyin einer Prüfung durchfliegen

vyletět: Vyletěl od státnic.Er ist im Staatsexamen durchgeflogen.