Hlavní obsah

hauen

Slovesohaute/hieb, h./i. gehauen

 1. hovor.j-n zmlátit koho, natlouci komuj-n grün und blau hauenzmlátit koho do modra
 2. sich hauen hovor.prát se, bít se, mlátit se o dětech
 3. hovor.j-m/j-n uhodit, udeřit koho rukou, holí ap.Er hat ihm auf den Mund gehauen.Uhodil ho do úst.j-m freundschaftlich auf die Schulter hauenpoplácat koho přátelsky po rameni
 4. sekat, atakovat, napadnout zbraní
 5. hovor.rozmlátit, rozbítetw. in Stücke hauenrozbít co na kousky
 6. hovor.zatlouci, zaraziteinen Pflock in die Erde hauenzatlouci kolík do země
 7. vysekat díru do ledu ap., vytesat reliéf ap.
 8. hovor.praštit, bouchnout pěstí do stolu ap.
 9. hovor.(s)padnout na kolena, dlažbu ap.
 10. neform.hodit, mrsknout, mrštit věci do skříně ap.
 11. sich hauen neform.praštit sebou, (s)padnout, složit se do křesla ap.

Odvozená slova

Haue

Vyskytuje se v

fühlen: sich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen(ne)cítit se ve své kůži

hauen: sich hauenprát se, bít se, mlátit se o dětech

Haut: nur noch Haut und Knochen seinbýt jen kost a kůže

Hieb: einen Hieb habennemít všech pět pohromadě

unrein: unreine Hautnečistá pleť uhrovitá

abhauen: Die Maurer hauten den Putz ab.Zedníci otloukli omítku.

einziehen: Diese Creme zieht rasch in die Haut ein.Tento krém se rychle vstřebává do pokožky.

jucken: Mir/Mich juckt die Haut.Svrbí mě kůže.

kribbeln: Meine Haut kribbelt am Rücken.Svědí mě kůže na zádech.

Schnauze: j-n auf die Schnauze hauendát komu do tlamy

cimprcampr: etw. kurz und klein hauenrozbít co na cimprcampr

kutě: sich in die Klappe hauenjít na kutě

zmoknout: bis auf die Haut nass werdenzmoknout na kůži

bouchat: mit der Faust auf den Tisch hauenbouchat pěstí do stolu

celý: Er kam mit heiler Haut davon.Vyvázl celý.

choulostivý: (über)empfindliche Hautchoulostivá pokožka

mastný: fettige Haut habenmít mastnou pleť

nečistý: unreine Haut habenmít nečistou pleť

očistit: die Haut mit Watte reinigenočistit pleť vatou

padat: Nach Weihnachten hau' ich ab.Po Vánocích padám pryč.

pleť: eine fettige Haut habenmít mastnou pleť

poddajný: geschmeidige Hautpoddajná kůže

pokožka: empfindliche Haut habenmít citlivou pokožku

popraskat: Die Haut an seinen Fußsohlen wurde rissig.Popraskala mu kůže na chodidlech.

praštit sebou: Sie haute sich aufs Sofa.Praštila sebou na gauč.

roztočit: Morgen hauen wir auf die Pauke.Zítra to pořádně roztočíme.

rudnout: Verbrannte Haut wird rot.Popálené kůže rudne.

sbalit se: Pack dich sofort und hau ab!přen. Okamžitě se sbal a vypadni!

sekat: mit der Faust auf den Tisch hauensekat pěstí do stolu

skolit: den Gegner mit einem Hieb niederschlagenskolit soupeře jednou ranou

smrsknout se: Verbrannte Haut zieht sich zusammen.Spálená kůže se smrskne.

svědit: Meine Haut juckt.Svědí mě kůže.

svůj, svá, své, svoje: Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut.Není ve své kůži.

tlouct: in die Tastatur hauenexpr. tlouct do klávesnice

utvořit se: Auf der Haut haben sich Blasen gebildet.Na kůži se utvořily puchýře.

vetřít: die Creme in die Haut (ein)reibenvetřít krém do pokožky

vyhlazený: geliftete Hautvyhlazená kůže

vysušený: trockene Hautvysušená pleť

vytesat: Er haute Stufen in den Fels.Vytesal schody do skály.

vyváznout: mit heiler Haut davonkommenvyváznout se zdravou kůží

dostat se: j-m unter die Haut gehendostat se komu pod kůži

hroší: eine dicke Haut haben, ein dickes Fell habenmít hroší kůži

kost: nur noch Haut und Knochen seinbýt kost a kůže

kůže: bis auf die Haut nass seinpromoknout na kůži

maso: j-m unter die Haut gehentnout koho do živého masa

mokrý: bis auf die Haut nass seinbýt mokrý až na kůži

praštit: Das ist gehauen wie gestochen.Je to prašť jak uhoď.

promoknout: bis auf die Haut durchnässt seinpromoknout na kůži

promrznout: bis auf die Haut durchfrierenpromrznout na kost

trh: seine Haut zu Markte tragenjít s kůží na trh

vyletět: aus der Haut fahrenvyletět z kůže

zdravý: mit heiler Haut davonkommenvyváznout se zdravou kůží

fahren: aus der Haut fahrenvyletět z kůže