Hlavní obsah

hauen

Slovesohaute/hieb, h./i. gehauen

 1. hovor.j-n zmlátit koho, natlouci komuj-n grün und blau hauenzmlátit koho do modra
 2. sich hauen hovor.prát se, bít se, mlátit se o dětech
 3. hovor.j-m/j-n uhodit, udeřit koho rukou, holí ap.Er hat ihm auf den Mund gehauen.Uhodil ho do úst.j-m freundschaftlich auf die Schulter hauenpoplácat koho přátelsky po rameni
 4. sekat, atakovat, napadnout zbraní
 5. hovor.rozmlátit, rozbítetw. in Stücke hauenrozbít co na kousky
 6. hovor.zatlouci, zaraziteinen Pflock in die Erde hauenzatlouci kolík do země
 7. vysekat díru do ledu ap., vytesat reliéf ap.
 8. hovor.praštit, bouchnout pěstí do stolu ap.
 9. hovor.(s)padnout na kolena, dlažbu ap.
 10. neform.hodit, mrsknout, mrštit věci do skříně ap.
 11. sich hauen neform.praštit sebou, (s)padnout, složit se do křesla ap.

Odvozená slova

Haue

Vyskytuje se v

fahren: aus der Haut fahrenvyletět z kůže

fühlen: sich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen(ne)cítit se ve své kůži

Haut: nur noch Haut und Knochen seinbýt jen kost a kůže

Haut: seine Haut rettenzachránit si holou kůži

Haut: j-m die Haut gerbenvyprášit komu kožich

Haut: sich in seiner Haut wohl fühlencítit se ve své kůži

Hieb: einen Hieb habennemít všech pět pohromadě

Hieb: auf einen Hiebjednou ranou, jedním vrzem

Haut: bis auf die Haut durchnässt seinbýt promoklý až na kůži

Hieb: j-m einen Hieb gebenuhodit koho, dát komu ránu

Hieb: ein Hieb mit der Peitschešleh(nutí) bičem

Hieb: j-m Hiebe austeilenkritizovat koho

unrein: unreine Hautnečistá pleť uhrovitá

abhauen: Die Maurer hauten den Putz ab.Zedníci otloukli omítku.

einziehen: Diese Creme zieht rasch in die Haut ein.Tento krém se rychle vstřebává do pokožky.

jucken: Mir/Mich juckt die Haut.Svrbí mě kůže.

kribbeln: Meine Haut kribbelt am Rücken.Svědí mě kůže na zádech.

Schnauze: j-n auf die Schnauze hauendát komu do tlamy

cimprcampr: rozbít co na cimprcampretw. kurz und klein hauen

kutě: jít na kutěsich in die Klappe hauen

zmoknout: zmoknout na kůžibis auf die Haut nass werden

bouchat: bouchat pěstí do stolumit der Faust auf den Tisch hauen

celý: Vyvázl celý.Er kam mit heiler Haut davon.

choulostivý: choulostivá pokožka(über)empfindliche Haut

mastný: mít mastnou pleťfettige Haut haben

nečistý: mít nečistou pleťunreine Haut haben

očistit: očistit pleť vatoudie Haut mit Watte reinigen

padat: Po Vánocích padám pryč.Nach Weihnachten hau' ich ab.

pleť: mít mastnou pleťeine fettige Haut haben

poddajný: poddajná kůžegeschmeidige Haut

pokožka: mít citlivou pokožkuempfindliche Haut haben

popraskat: Popraskala mu kůže na chodidlech.Die Haut an seinen Fußsohlen wurde rissig.

praštit sebou: Praštila sebou na gauč.Sie haute sich aufs Sofa.

roztočit: Zítra to pořádně roztočíme.Morgen hauen wir auf die Pauke.

rudnout: Popálené kůže rudne.Verbrannte Haut wird rot.

sbalit se: přen. Okamžitě se sbal a vypadni!Pack dich sofort und hau ab!

sekat: sekat pěstí do stolumit der Faust auf den Tisch hauen

skolit: skolit soupeře jednou ranouden Gegner mit einem Hieb niederschlagen

smrsknout se: Spálená kůže se smrskne.Verbrannte Haut zieht sich zusammen.

svědit: Svědí mě kůže.Meine Haut juckt.

svůj, svá, své, svoje: Není ve své kůži.Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut.

tlouct: expr. tlouct do klávesnicein die Tastatur hauen

utvořit se: Na kůži se utvořily puchýře.Auf der Haut haben sich Blasen gebildet.

vetřít: vetřít krém do pokožkydie Creme in die Haut (ein)reiben

vyhlazený: vyhlazená kůžegeliftete Haut

vysušený: vysušená pleťtrockene Haut

vytesat: Vytesal schody do skály.Er haute Stufen in den Fels.

vyváznout: vyváznout se zdravou kůžímit heiler Haut davonkommen

dostat se: dostat se komu pod kůžij-m unter die Haut gehen

hroší: mít hroší kůžieine dicke Haut haben, ein dickes Fell haben

kost: být kost a kůženur noch Haut und Knochen sein

kůže: promoknout na kůžibis auf die Haut nass sein

maso: tnout koho do živého masaj-m unter die Haut gehen

mokrý: být mokrý až na kůžibis auf die Haut nass sein

praštit: Je to prašť jak uhoď.Das ist gehauen wie gestochen.

promoknout: promoknout na kůžibis auf die Haut durchnässt sein

promrznout: promrznout na kostbis auf die Haut durchfrieren

trh: jít s kůží na trhseine Haut zu Markte tragen

vyletět: vyletět z kůžeaus der Haut fahren

zdravý: vyváznout se zdravou kůžímit heiler Haut davonkommen