Hlavní obsah

nečistý

Přídavné jméno

  1. (špinavý) unsauber, unrein
  2. (nečestný) unsauber, sinisternečisté záměryunsauberes Vorhaben
  3. (s nenáležitými příměsemi) unreinmít nečistou pleťunreine Haut haben

Vyskytuje se v

čistý: čistá váha zbožídas Reingewicht, das Nettogewicht

čistý: čistá mzdader Nettolohn

kov: čistý/surový kovdas Feinmetall/Rohmetall

mzda: hrubá/čistá mzdader Bruttolohn/Nettolohn

pravda: čistá pravdareine Wahrheit

příjem: čistý příjemdas Nettoeinkommen

zisk: hrubý/čistý ziskder Rohgewinn/Reingewinn

bavlna: čistá bavlnareine Baumwolle

čistý: mluvit čistou němčinousauberes Deutsch sprechen

obloha: modrá/čistá/zatažená oblohablauer/klarer/bedeckter Himmel

povlak: natáhnout na polštář čistý povlakden Kissen mit einem sauberen Bezug beziehen

čistý: přen.čisté ruce.Er hat reine Hände.

čistý: přen. mít čistou hlavuklaren Kopf haben

čistý: nalít komu čistého vínaj-m reinen Wein einschenken

čistý: mít čisté svědomíein reines Gewissen haben

nebe: jako blesk z čistého nebewie ein Blitz aus heiterem Himmel

ruka: mít čisté rucesaubere Hände haben

víno: nalít komu čistého vínaj-m reinen Wein einschenken

rein: reinen Spiritus denaturierendenaturovat čistý líh

rein: ein reines Herz/Gewissen habenmít čisté srdce/svědomí

unrein: unreine Hautnečistá pleť uhrovitá

Durchschuss: ein glatter Durchschussčistý průstřel

frisch: ein frisches Blatt Papierčistý list papíru

Gewissen: ein reines Gewissen habenmít čisté svědomí

pur: Sage mir nur pure Wahrheit.Řekni mi jen čistou pravdu.

Rasse: eine reine Rassečistá rasa