Hlavní obsah

nemravný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

kodex: přen. mravní kodexethischer Kodex

princip: mravní principdas Moralprinzip

zákon: mravní zákondas Moralgesetz

mravní: mravní zákondas Moralgesetz

mravní: mít mravní odpovědnost za codie moralische Verantwortung für etw. haben