Hlavní obsah

Haut

Vyskytuje se v

fühlen: sich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen(ne)cítit se ve své kůži

hauen: sich hauenprát se, bít se, mlátit se o dětech

Haut: nur noch Haut und Knochen seinbýt jen kost a kůže

Hieb: einen Hieb habennemít všech pět pohromadě

unrein: unreine Hautnečistá pleť uhrovitá

abhauen: Die Maurer hauten den Putz ab.Zedníci otloukli omítku.

einziehen: Diese Creme zieht rasch in die Haut ein.Tento krém se rychle vstřebává do pokožky.

jucken: Mir/Mich juckt die Haut.Svrbí mě kůže.

kribbeln: Meine Haut kribbelt am Rücken.Svědí mě kůže na zádech.

Schnauze: j-n auf die Schnauze hauendát komu do tlamy

cimprcampr: etw. kurz und klein hauenrozbít co na cimprcampr

kutě: sich in die Klappe hauenjít na kutě

zmoknout: bis auf die Haut nass werdenzmoknout na kůži

bouchat: mit der Faust auf den Tisch hauenbouchat pěstí do stolu

celý: Er kam mit heiler Haut davon.Vyvázl celý.

choulostivý: (über)empfindliche Hautchoulostivá pokožka

mastný: fettige Haut habenmít mastnou pleť

nečistý: unreine Haut habenmít nečistou pleť

očistit: die Haut mit Watte reinigenočistit pleť vatou

padat: Nach Weihnachten hau' ich ab.Po Vánocích padám pryč.

pleť: eine fettige Haut habenmít mastnou pleť

poddajný: geschmeidige Hautpoddajná kůže

pokožka: empfindliche Haut habenmít citlivou pokožku

popraskat: Die Haut an seinen Fußsohlen wurde rissig.Popraskala mu kůže na chodidlech.

praštit sebou: Sie haute sich aufs Sofa.Praštila sebou na gauč.

roztočit: Morgen hauen wir auf die Pauke.Zítra to pořádně roztočíme.

rudnout: Verbrannte Haut wird rot.Popálené kůže rudne.

sbalit se: Pack dich sofort und hau ab!přen. Okamžitě se sbal a vypadni!

sekat: mit der Faust auf den Tisch hauensekat pěstí do stolu

skolit: den Gegner mit einem Hieb niederschlagenskolit soupeře jednou ranou

smrsknout se: Verbrannte Haut zieht sich zusammen.Spálená kůže se smrskne.

svědit: Meine Haut juckt.Svědí mě kůže.

svůj, svá, své, svoje: Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut.Není ve své kůži.

tlouct: in die Tastatur hauenexpr. tlouct do klávesnice

utvořit se: Auf der Haut haben sich Blasen gebildet.Na kůži se utvořily puchýře.

vetřít: die Creme in die Haut (ein)reibenvetřít krém do pokožky

vyhlazený: geliftete Hautvyhlazená kůže

vysušený: trockene Hautvysušená pleť

vytesat: Er haute Stufen in den Fels.Vytesal schody do skály.

vyváznout: mit heiler Haut davonkommenvyváznout se zdravou kůží

dostat se: j-m unter die Haut gehendostat se komu pod kůži

hroší: eine dicke Haut haben, ein dickes Fell habenmít hroší kůži

kost: nur noch Haut und Knochen seinbýt kost a kůže

kůže: bis auf die Haut nass seinpromoknout na kůži

maso: j-m unter die Haut gehentnout koho do živého masa

mokrý: bis auf die Haut nass seinbýt mokrý až na kůži

praštit: Das ist gehauen wie gestochen.Je to prašť jak uhoď.

promoknout: bis auf die Haut durchnässt seinpromoknout na kůži

fahren: aus der Haut fahrenvyletět z kůže

promrznout: bis auf die Haut durchfrierenpromrznout na kost

trh: seine Haut zu Markte tragenjít s kůží na trh

vyletět: aus der Haut fahrenvyletět z kůže

zdravý: mit heiler Haut davonkommenvyváznout se zdravou kůží