Hlavní obsah

einziehen

Slovesozog ein, h./i. eingezogen

 1. navlécieinen Faden einziehennavléknout nit
 2. vestavět, přistavět
 3. zatáhnout podvozek ap., stáhnout vlajku ap., vytáhnout sítě ap.
 4. vtáhnout, stáhnout, zatáhnout břicho ap.
 5. nadechnout, nasát, vtáhnout vzduch ap.
 6. vsáknout se, vstřebat se voda do půdy ap.Diese Creme zieht rasch in die Haut ein.Tento krém se rychle vstřebává do pokožky.
 7. (v)táhnout, vpochodovat vojáci do města ap.
 8. voj.povol(áv)at k vojenské službě
 9. nastěhovat se
 10. vybírat, inkasovat, vymáhatSteuern einziehenvybírat daně
 11. zabavit, (z)konfiskovat státemj-s Vermögen einziehenzabavit čí majetek
 12. stáhnout (z oběhu) staré bankovky ap.

Vyskytuje se v

Bauch: den Bauch einziehenzatáhnout břicho

nastěhovat se: Sie sind gerade eingezogen.Právě se nastěhovali.

oběživo: die Währung einziehenstáhnout oběživo

vstřebat se: Die Salbe ist schnell eingezogen.Mast se rychle vstřebala.

vtáhnout: den Bauch einziehenvtáhnout břicho

einziehen: einen Faden einziehennavléknout nit