Hlavní obsah

verziehen

Vyskytuje se v

verziehen: sich verziehendeformovat se, pokřivit se

verzeihen: Verzeihen Sie bitte!Promiňte prosím!, S dovolením!

zkřivit: das Gesicht vor Schmerz verziehenzkřivit tvář bolestí

odstěhovat se: Empfänger verzogen.Adresát se odstěhoval.

Miene: keine Miene verziehennehnout ani brvou, ani nemrknout