Hlavní obsah

zurückziehen

Slovesozog zurück, h./i. zurückgezogen

  1. (od)táhnout (na)zpět na původní místo
  2. odtáhnout, odhrnout záclonu ap.
  3. táhnout zpátky, přitahovat zpátky do vlasti ap.
  4. stáhnout, odvol(áv)at vojenské oddíly ap.
  5. stáhnout, vzít zpět žalobu ap.
  6. stáhnout z oběhu, distribuce, prodeje ap.
  7. sich zurückziehen stáhnout se, uchýlit se (do ústraní) do kláštera ap.sich in ein Kloster zurückziehenstáhnout se do kláštera
  8. sich zurückziehen stáhnout se, odejít z politiky ap.
  9. sich zurückziehen von j-m stranit se koho, vyhýbat se komu, izolovat se od koho společnosti ap.
  10. odstěhovat se zpět/zpátky, vrátit se zpět/zpátky do města ap.

Vyskytuje se v

Schneckenhaus: sich in sein Schneckenhaus zurückziehenstáhnout se do své ulity

Klage: eine Klage zurückziehenstáhnout žalobu

ulita: přen. uzavřít se/stáhnout se do své ulitysich in sein Schneckenhaus zurückziehen