Hlavní obsah

padat

Vyskytuje se v

kuželka: padat jako kuželkywie die Kegel fallen

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

ježíšek: Na Ježíška padal sníh.Am Heiligen Abend schneite es.

kroupa: Padaly kroupy.Es hagelte.

sníh: Sníh padá.Der Schnee fällt.

vlas: Padají mu vlasy.Die Haare fallen ihm aus.

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

sám, sama, samo, samý: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

strom: pořek. Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

fallen: Der Nebel fällt.Padá mlha.

niederprasseln: Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.Bylo slyšet padat kroupy na střechu.

reifen: Es hat heute Nacht gereift.Dnes v noci padala jinovatka.

Schnee: Der Schnee fällt/taut.Sníh padá/taje.

senken: Die Schranke senkt sich.Závora padá.

tauen: Es hat getaut.Padala rosa.