Hlavní obsah

padat

Vyskytuje se v

kuželka: padat jako kuželkywie die Kegel fallen

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

ježíšek: Na Ježíška padal sníh.Am Heiligen Abend schneite es.

kroupa: Padaly kroupy.Es hagelte.

sníh: Sníh padá.Der Schnee fällt.

vlas: Padají mu vlasy.Die Haare fallen ihm aus.

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

sám, sama, samo, samý: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

strom: pořek. Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

fallen: Padá mlha.Der Nebel fällt.

niederprasseln: Bylo slyšet padat kroupy na střechu.Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.

reifen: Dnes v noci padala jinovatka.Es hat heute Nacht gereift.

Schnee: Sníh padá/taje.Der Schnee fällt/taut.

senken: Závora padá.Die Schranke senkt sich.

tauen: Padala rosa.Es hat getaut.

padat: Po Vánocích padám pryč.Nach Weihnachten hau' ich ab.