Hlavní obsah

sníh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vločky) der SchneeSníh padá.Der Schnee fällt.zapadnout do sněhuim Schnee versinken
  2. (cukrářský ap.) der Eischnee

Vyskytuje se v

hromada: der Sandhaufen/Schneehaufen/Kartoffelhaufenhromada písku/sněhu/brambor

masa: die Schneemassenmasy sněhu

bílkový: der Eischnee, der Eierschaumgastr. bílkový sníh

bílý: schneeweißbílý jako sníh

hrouda: ein Klumpen Schneehrouda sněhu

jemný: feine Schneeflockenjemné vločky sněhu

ježíšek: Am Heiligen Abend schneite es.Na Ježíška padal sníh.

kupa: ein Haufen Heu/Schneekupa sena/sněhu

mést: Schnee vom Gehweg kehrenmést sníh z chodníku

napadlý: frisch gefallener Schneečerstvě napadlý sníh

odházet: den Schnee vom Gehweg wegschaufelnodházet sníh z chodníku

odklízet: Ich muss heute noch Schnee (weg)räumen.Musím dnes ještě odklízet sníh.

oprášit: Schnee vom Mantel abklopfenoprášit sníh z kabátu

po: bis an die Knie im Schnee steckenvězet ve sněhu až po kolena

pokrytý: schneebedeckte Bergehory pokryté sněhem

protáčet se: Die Räder drehen im Schnee durch.Kola se protáčejí ve sněhu.

přimrzlý: angefrorenen Schnee auf dem Auto habenmít na autě přimrzlý sníh

razit: Ich habe mir einen Weg durch den Schnee gebahnt.Razil jsem si cestu sněhem.

rozbředlý: wässeriger Schneerozbředlý sníh

roztát: Im Frühling ist aller Schnee zerschmolzen.Zjara roztál všechen sníh.

sem: Hier und da taut der Schnee schon.Sem tam už taje sníh.

slézt: Der Schnee ist auch im Gebirge verschwunden.Sníh už slezl i na horách.

třpytit se: Der Schnee flimmert in der Sonne.Sníh se třpytí na slunci.

uklidit: den Schnee wegräumenuklidit sníh

ušlehat: Eiweiß zu Schnee schlagenušlehat sníh z bílku

v, ve: durch den Schnee watenbrodit se ve sněhu

vězet: Das Auto sitzt im Schnee fest.Auto vězí ve sněhu.

vyhrnout: Warte mal, ich muss noch Schnee schaufeln.Počkej, ještě musím vyhrnout sníh.

vytisknout: die Figur in den Schnee eindrückenvytisknout postavu do sněhu

zabořit se: tief in den Schnee einsinkenzabořit se hluboko do sněhu

zahrabat se: sich im Schnee eingrabenzahrabat se do sněhu

zapadaný: ein verschneiter Waldles zapadaný sněhem

zapadat: Der Weg war verschneit.Cesta zapadala sněhem.

zapadnout: tief in den Schnee einsinkenzapadnout hluboko do sněhu

zmrzlý: harschiger Schneezmrzlý sníh

nicht: Schnee ist nicht schwarz, sondern weiß.Sníh není černý, ale bílý.

schaufeln: Er hat den Schnee schaufeln müssen.Musel odházet sníh.

schippen: Schnee schippenodhazovat sníh lopatou

Schnee: verharschter/pulveriger/nasser Schneezledovatělý/prašný/mokrý sníh

senken: Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.

versinken: im Schlamm/Schnee versinkenbořit se do bláta/sněhu

sníh: Der Schnee fällt.Sníh padá.