Hlavní obsah

pěkný

Přídavné jméno

  1. (hezký) schön, hübschmít pěkné očischöne Augen haben
  2. (uspokojivý, slušný) schön, hübschTo je mi pěkné nadělení!Das ist mir eine schöne Bescherung!pěkné počasíschönes Wettervyřídit pěkný pozdraveinen schönen Gruß ausrichten
  3. expr.(dost velký) schön, nett, hübschJe to odsud pěkný kus cesty.Von hier aus ist es ein schönes Stück Weg.

Vyskytuje se v

kaše: být v pěkné kašiin der Patsche sitzen

jenže: Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.

libovat si: Liboval si, že je pěkné počasí.Er erfreute sich an dem schönen Wetter.

nepěkný: nepěkný obličejein unschönes Gesicht

postava: mít pěknou postavueine schöne Figur haben

rozhled: Z vrcholku je pěkný rozhled.Von dem Gipfel ist es eine schöne Aussicht.

hübsch: hübsche Wörter hörenslyšet pěkná slova

Morgen: eines (schönen) Morgensjednoho (pěkného) rána

all: alle schönen Mädchenvšechny pěkné dívky

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

jener, jene, jenes: wegen jener schönen Taschekvůli (tam)té pěkné tašce

Sache: Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.

schön: Das ist sehr schön von dir.To je od tebe velmi pěkné.

schön: Das sind ja schöne Aussichten!To jsou tedy pěkné vyhlídky!

sehr: ein sehr schönes Bildvelmi pěkný obraz

Welt: Ich bin viel in der Welt herumgekommen.Viděl jsem (pěkný) kus světa.