Hlavní obsah

nepěkný

Vyskytuje se v

kaše: in der Patsche sitzenbýt v pěkné kaši

pěkný: einen schönen Gruß ausrichtenvyřídit pěkný pozdrav

jenže: Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.

libovat si: Er erfreute sich an dem schönen Wetter.Liboval si, že je pěkné počasí.

postava: eine schöne Figur habenmít pěknou postavu

rozhled: Von dem Gipfel ist es eine schöne Aussicht.Z vrcholku je pěkný rozhled.

hübsch: hübsche Wörter hörenslyšet pěkná slova

Morgen: eines (schönen) Morgensjednoho (pěkného) rána

all: alle schönen Mädchenvšechny pěkné dívky

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

jener, jene, jenes: wegen jener schönen Taschekvůli (tam)té pěkné tašce

Sache: Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.

schon: Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.

schön: Das ist sehr schön von dir.To je od tebe velmi pěkné.

sehr: ein sehr schönes Bildvelmi pěkný obraz

Welt: Ich bin viel in der Welt herumgekommen.Viděl jsem (pěkný) kus světa.

nepěkný: ein unschönes Gesichtnepěkný obličej