Hlavní obsah

pěkný

Přídavné jméno

  1. (hezký) schön, hübschmít pěkné očischöne Augen haben
  2. (uspokojivý, slušný) schön, hübschTo je mi pěkné nadělení!Das ist mir eine schöne Bescherung!pěkné počasíschönes Wettervyřídit pěkný pozdraveinen schönen Gruß ausrichten
  3. expr.(dost velký) schön, nett, hübschJe to odsud pěkný kus cesty.Von hier aus ist es ein schönes Stück Weg.

Vyskytuje se v

kaše: in der Patsche sitzenbýt v pěkné kaši

jenže: Es ist ein schönes Zimmer, nur dass es keine Aussicht aufs Meer hat.Je to pěkný pokoj, jenže nemá výhled na moře.

libovat si: Er erfreute sich an dem schönen Wetter.Liboval si, že je pěkné počasí.

nepěkný: ein unschönes Gesichtnepěkný obličej

postava: eine schöne Figur habenmít pěknou postavu

rozhled: Von dem Gipfel ist es eine schöne Aussicht.Z vrcholku je pěkný rozhled.

hübsch: hübsche Wörter hörenslyšet pěkná slova

Morgen: eines (schönen) Morgensjednoho (pěkného) rána

all: alle schönen Mädchenvšechny pěkné dívky

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

jener, jene, jenes: wegen jener schönen Taschekvůli (tam)té pěkné tašce

Sache: Dieser Laden hat schöne Sachen.Tento obchod má pěkné věci.

schon: Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.

schön: Das ist sehr schön von dir.To je od tebe velmi pěkné.

sehr: ein sehr schönes Bildvelmi pěkný obraz

Welt: Ich bin viel in der Welt herumgekommen.Viděl jsem (pěkný) kus světa.

pěkný: einen schönen Gruß ausrichtenvyřídit pěkný pozdrav