Hlavní obsah

Undank

Der, podstatné jméno~(e)s

Vyskytuje se v

entgelten: Odvděčil se mi za tuto práci nevděkem.Er entgalt mir diese Arbeit mit Undank.

Undank: Nevděk světem vládne.Undank ist der Welt Lohn.